Partnerbericht

Haagse impactmakers maken het onzichtbare zichtbaar

Starters Joost Los en Rinske Wessels deden het afgelopen half jaar mee aan het trainingsprogramma van Starters4Communities in Den Haag. Gedurende 4,5 maand kwam een enthousiaste groep jong professionals elke week samen. Ze zetten zich in voor maatschappelijke innovatie en ontwikkelden zichzelf als professional. Tijdens het traject volgden ze praktijkgerichte workshops op het gebied van sociaal ondernemen, ontdekten ze hun passies en talenten en hebben ze zich met veel enthousiasme ingezet voor het ondersteunen van een mooi Haags impact project, namelijk Onzichtbaar Den Haag.

 


Onzichtbaar Den Haag
Onzichtbaar Den Haag zet kwetsbare burgers, hun ambassadeurs, in om professionals in het sociale domein te trainen vanuit de ervaringsdeskundigheid van deze ambassadeurs. In de Haagse wijk Waldeck heeft de gemeente een ruimte beschikbaar gesteld om hierin een leslokaal voor de wijk te starten. In het programma dat Onzichtbaar Den Haag hier zal aanbieden leert de doelgroep hun kwetsbaarheid in te zetten en hun droom in en voor de wijk te realiseren.

Joost en Rinske zijn gevraagd dit programma mee te helpen zichtbaar te maken in de wijk en naar potentiële financierders. Een mooi doel vindt Joost. “Ik herinner mij het moment dat ik terugkwam in Nederland na ruim 2 jaar te hebben doorgebracht in het buitenland. First stop: Albert Heijn. Onderweg ving ik een wanhopige discussie op tussen twee daklozen die complete radeloosheid uitstraalden. Dit zette me aan het denken”. De samenwerking met dit project vindt hij erg interessant. Met zijn commerciële achtergrond bekijkt hij dit initiatief uit het sociaal domein ook vanuit een business point of view. “Echter blijft het natuurlijk een sociaal project en kan bijvoorbeeld ‘de weg ernaar toe’ een einddoel zijn. Terwijl ik denk: wat levert het uiteindelijk op onderaan de streep?”. Dit maakt de samenwerking heel interessant.

Ook Rinske legt de verbinding met haar eigen onderneming. “Het maken van een benchmark voor Onzichtbaar Den Haag naar vergelijkbare initiatieven, biedt mij de mogelijkheid om me meer in de wereld van sociale domein te verdiepen en te zoeken naar verbindingskansen met mijn eigen bedrijf Samen Ruimte Maken (nu vooral actief in het verduurzamen van het ruimtelijke domein)”.

Nieuw S4C programma in Den Haag!
Het trainingstraject dat Joost en Rinske volgden is zojuist afgerond. Tijd voor een nieuwe lichting! In maart start Starters4Communities met een nieuw programma in Den Haag met nieuwe deelnemers en nieuwe impact projecten. Heb jij interesse om deel te nemen aan dit programma? Neem dan contact op met coördinatoren Paul (paul@starters4communities.nl) en Lizette (lizette@starters4communities.nl). Meer informatie vind je op onze website (www.starters4communities.nl).