Wanbeleid en corruptie leidden tot nationale staking
De leef- en werkomstandigheden in Guinee zijn beroerd. Voorname oorzaak zijn wanbeleid en corruptie binnen de overheid en bedrijven. Begin dit jaar riepen de gezamenlijke vakbonden onder leiding van Rabiatou Diallo en Ibrahim Fofana een nationale staking uit om de regering onder druk te zetten. Bij gewelddadig neergeslagen demonstraties vielen vervolgens 120 doden. Daarbij werden vakbondskantoren volledig geruineerd, wat het functioneren van de organisaties sterk bemoeilijkt

Nieuwe premier benoemt nieuwe regering
In Guinee zelf is zojuist een nieuwe regering benoemd. Onder druk van de vakbonden had de oude ziekelijke president Lansana Conté dat noodgedwongen toegezegd. Na de staking heeft de president een premier aangesteld: Lansana Kouyaté. Die heeft nu 19 ministers en 3 staatssecretarissen aangesteld. Onder hen zijn 2 vakbondsleiders en een oud IMF medewerker. De vakbeweging reageert voorzichtig optimistisch.

Rabiatou Diallo vervult voorbeeldfunctie
CNV Internationaal steunt het vakbondswerk van de CNTG in Guinee. CNTG leider Rabiatou Diallo is een krachtige vakbondsleider. Ze is een inspirerend voorbeeld voor vrouwen in haar land. Afgelopen jaar stond zij centraal in de Wereldvrouwen campagne van CNV Internationaal. Met geld dat CNV-leden bijeenbrachten organiseerde Rabiatou afgelopen jaar trainingen voor vrouwen in de stad en op het platteland van Guinee.

 

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer