Partnerbericht

Grote potentie voor groene stroom uit landbouwresten

Ontwikkelingsorganisatie Solidaridad en energiebedrijf Essent zetten vandaag een belangrijke stap richting grootschalige toepassing van landbouwresten voor de elektriciteitsvoorziening. Stichting Doen ondersteunt het project omdat het een concrete bijdrage levert aan de oplossing van het klimaatprobleem. Het eerste schip met geperste koffieschillen uit Brazilië is het begin van een nieuwe en duurzame vorm van biomassa. Landbouwresten hebben als voordeel dat ze niet concurreren met de voedselvoorziening en geen extra landgebruik vergen. Het World Watch Institute schat dat wereldwijd alle land- en bosbouwresten 700 miljoen ton droge stof leveren. Een derde daarvan is genoeg om alle huishoudens in Europa van stroom te voorzien.

De koffieschillen zijn een restproduct uit de (Braziliaanse) koffieteelt en geschikt om kolen of andere fossiele brandstoffen te vervangen voor de productie van elektriciteit in centrales van Essent. Op korte termijn kan met deze innovatie minimaal een CO2-reductie van 90 procent worden behaald ten opzichte van een gemiddelde Nederlandse elektriciteitscentrale.

De schillen zijn afkomstig van duurzame, gecertificeerde koffieteelt (Utz Certified) waardoor de herkomst bekend is. De boeren versterken hun inkomen en worden bovendien mede-eigenaar van het exportbedrijf Fair Biomass Brazil BV. De boeren benutten de bemestingswaarde van de koffieschillen of ze benutten de verbrandingswaarde en compenseren met andere bemesting.

De samenwerking tussen Essent en Solidaridad krijgt ook vorm door de wens om de bestaande kwaliteitssystemen van beide partijen aan elkaar te koppelen: het Essent Green Gold Label en het Utz Certified label.

www.solidaridad.nl/biomassa