Partnerbericht

Grote loonongelijkheid bij starters op arbeidsmarkt

Jonge werknemers in de Verenigde Staten verdienen gemiddeld 12 dollar per uur.  Hun koopkracht ligt daarmee twee tot vier keer hoger dan die van jongeren in Latijns Amerika, Kazachstan en Wit Rusland, en zes hoger dan die van starters in Indonesië.

In de WageIndicator-studie Income Gap Starters zijn de inkomens geanalyseerd van starters in Argentinië, België, Brazilië, Colombia, Duitsland, Frankrijk, Indonesië, Kazachstan, Mexico, Nederland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Wit Rusland. De starterssalarissen zijn gecorrigeerd voor koopkrachtpariteit (purchasing power parity). Ze geven dus een beeld van de werkelijke koopkracht van de starters in hun eigen land.

Opleidingskloof
Bij starters is het verschil tussen hoog- en laagopgeleide werknemers nog gering maar na verloop van tijd wordt de kloof groter. Dit doet zich voor alle veertien onderzochte landen. Hoogopgeleide jongeren starten vaak in laag betaalde, tijdelijke banen. Maar in de daaropvolgende jaren stromen velen van hen door naar beter betaalde, vaste banen. Laagopgeleide werknemers komen vaker niet verder dan minder goed betaalde, tijdelijke banen.

Tevredenheid
Bijna de helft van de starters in de onderzochte landen is ontevreden over hun salaris; 25 procent is zelfs zeer ontevreden. De WageIndicator-studie laat verder zien dat geld en geluk aan elkaar gekoppeld zijn: van starters die minder dan 5 dollar per uur verdienen zegt 73 procent tevreden te zijn met zijn of haar leven. In de groep met middeninkomen stijgt dit naar 78 procent, terwijl van de best verdienende starters 85 procent tevreden is met zijn of haar leven.

WageIndicator: internationale salarisvergelijking
Income Gap Starters is gebaseerd op WageIndicator-enquêtes die zijn ingevuld in het eerste kwartaal van 2010 door respondenten van 18 tot 25 jaar, gegroepeerd naar het land waar ze wonen. WageIndicator is een doorlopend internationaal project dat inmiddels 46 landen bestrijkt. In Nederland behoort de Loonwijzer tot het WageIndicatorproject. Elk WageIndicator-land heeft een eigen website met informatie over lonen, arbeidsvoorwaarden, arbeidswetgeving en andere werkgerelateerde onderwerpen. Het belangrijkste onderdeel zijn de Salaris Checks die gratis informatie geven over salarissen in tal van beroepen. Webbezoekers wordt gevraagd om de salarisenquête in te vullen, waarmee internationale arbeids- en inkomensvergelijkingen gedaan kunnen worden. De data wordt ook gebruikt voor continue verbetering van de Salaris Checks.

Het rapport Income Gap Starters is te downloaden op WageIndicator.org.

 (foto: Billrock54, Flickr.com)