Partnerbericht

Grote Kamermeerderheid steunt motie voor actieve aanpak kastendiscriminatie

 


De ‘Dalit-motie’ constateert dat Dalits ‘het slachtoffer zijn van talloze schendingen van fundamentele mensenrechten en dat deze groep disproportioneel lijdt onder schendingen van arbeidsrechten in productieketens van Nederlandse bedrijven, waaronder in de kleding, zaden en natuursteen’.


 


Gerard Oonk, coördinator van het Dalit Netwerk Nederland, is verheugd over de motie en de reactie daarop van Minister Rosenthal: “Wij hebben zowel de Minister als de Kamer gevraagd om te zorgen dat dit omvangrijke en zeer ingrijpende mensenrechtenprobleem prioriteit blijft houden in het Nederlandse mensenrechtenbeleid. Zowel de Kamer als Minister hebben dat nu volmondig bevestigd.”


 


 


EU-India Vrijhandelsverdrag


De Kamer vraagt de Minister om het onderwerp in de EU, VN organisaties, de Wereldbank en het IMF aan de orde te stellen. De kwestie is nu zeer actueel bij de onderhandelingen over het EU-India Vrijhandelsverdrag. Eind 2010 nam de Kamer ook een motie aan om bestrijding van kinderarbeid en van kastendiscriminatie in dat verdrag op te nemen.


Nederland was tot voort kort samen met Denemarken actief in de EU om het onderwerp daar en in de Mensenrechtenraad aan de orde stellen. Deze samenwerking wordt nu opnieuw bevestigd. Actueel daarbij is het steun verwerven voor de concept VN Richtlijnen tegen Discriminatie op basis van Werk en Afkomst in de VN Mensenrechtenraad.


De Kamer vraagt de Minister ook te bevorderen dat het bestrijden van kastendiscriminatie onderdeel wordt van het beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen van Nederlandse en Europese bedrijven in landen waar kastendiscriminatie wordt gepraktiseerd.


 


 


Steun aan International Dalit Solidarity Network


Tenslotte is het positief dat Minister Rosenthal heeft ingestemd met het verzoek van de Kamer om de financiering van het een netwerk van organisaties die kastendiscriminatie bestrijden, te continueren. Het zag er aanvankelijk naar uit dat de aanvraag door de Minister zou worden afgewezen. 


http://www.dalits.nl/pdf/pb110701.pdf