Partnerships van bedrijven, overheden en particuliere organisaties stonden op de top centraal als dé aanpak voor duurzame ontwikkeling. Ook staatssecretaris Van Ardenne noemde dit in haar eerste publieke optreden, bij Cordaid half augustus. Het werkt echter pas goed als organisaties van armen en lokale overheden deel uitmaken van zulke partnerships. In de Cordaid-delegatie zaten mensen van acht partnerorganisaties uit verschillende werelddelen. Cordaid heeft met hen in Johannesburg een soort handleiding gemaakt om te komen tot People centred partnerships. UNDP (ontwikkelingsprogramma van de VN), VN Habitat en ICLEI (wereldwijde koepel van gemeenten die actief zijn met Lokale Agenda 21) hebben Cordaid gevraagd samen deze aanpak te verbreiden.

Teleurstelling

Cordaid beschouwt haar inbreng op de top in dit opzicht als een succes, maar is minder tevreden over de algehele uitkomsten van de massale VN conferentie. Heel veel betrokkenen, met name ook van particuliere organisaties als Cordaid, hebben al hun energie moeten stoppen in het overeind houden van afspraken die op eerdere internationale conferenties zijn gemaakt. Een aantal behoudende regeringen greep onder aanvoering van de Verenigde Staten de gelegenheid aan eerdere overeenkomsten en ambities te relativeren, terug te draaien of te verzwijgen. Er bleef daardoor geen ruimte over om onderlinge afspraken te maken over hoe de eerdere voornemens kunnen worden uitgevoerd. Het teleurstellende van deze top is dat je al blij mocht zijn als oude voornemens in de slotverklaring herhaald werden.

Volgens Cordaid zijn massale topconferenties als de WSSD geen goede methode om vooruit te komen. Het is efficiënter om internationale conferenties telkens over één onderwerp te houden en daar harde afspraken over te maken en verdragen te sluiten. In zo’n beperkte opzet is het ook makkelijker om direct betrokken mensen – zoals armen als het om armoedebestrijding en ontwikkeling gaat – hun rol te laten spelen op de conferentie. Het effect was nu dat de WSSD in plaats van de conferentie van de hoop en het nieuwe elan, de conferentie van de teleurstelling is geworden.

Meer informatie?

Cordaid Communicatie, Johan van Workum, 070 3136 632, en www.cordaid.nl/nieuws/nieuws-ove/

Cordaid1

Cordaid

Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer