Partnerbericht

Groene morgen Nederland!

Met de campagne, waarin de groene hand centraal staat, wil Hivos mensen bewust maken van het belang van toegang tot schone energie voor arme bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden. Daarom heeft Hivos het Hivos Klimaatfonds opgericht. Dit fonds investeert in zonnepanelen, waterkrachtcentrales en zuinige houtfornuizen in ontwikkelingslanden. Door te investeren in groene ontwikkeling kunnen mensen dáár een toekomst opbouwen die goed is voor mens én milieu.

Veel Nederlanders zijn zich bewust van de klimaatverandering en weten dat CO2 uitstoot een groot probleem is. Om de CO2 uitstoot te verminderen kiezen 1,3 miljoen Nederlanders ondertussen bewust voor het gebruik van groene stroom die afkomstig is van duurzame hernieuwbare energiebronnen zoals zonnepanelen en windturbines. Maar hoe moet het in de ontwikkelingslanden?
 
Veel mensen in ontwikkelingslanden hebben een zeer beperkte toegang tot energie. Toegang tot energie is een belangrijke voorwaarde voor meer welvaart en juist in ontwikkelingslanden zijn er veel mogelijkheden om energie op te wekken. Als we de mensen in deze landen nu helpen om die energiebronnen in gebruik te nemen, is dat voor de inwoners een belangrijke stap vooruit in de strijd tegen armoede. Bovendien komt dit de gezondheid en kwaliteit van hun leven ten goede.
 
Om deze ontwikkeling mogelijk te maken zonder de uitstoot van CO2 te vergroten, is het Hivos Klimaatfonds in het leven geroepen. Door in ontwikkelingslanden te investeren in groene ontwikkeling kunnen mensen zich op een duurzame manier ontwikkelen. Natuurlijk is dit uiteindelijk ook beter voor de globale CO2 uitstoot. Op deze manier maken de ontwikkelingslanden een goede start die meteen goed is voor mens én milieu.
 
'Op dit moment zijn er twee miljard mensen die geen toegang hebben tot gas en elektriciteit,' zegt woordvoerder Marijke Haanraadts van Hivos. 'Willen zij zich verder ontwikkelen dan is daar energie voor nodig. Het westen heeft zich in de afgelopen jaren kunnen ontwikkelen door gebruik te maken van energie die een gigantische CO2-uitstoot veroorzaakte. Door het Hivos Klimaatfonds hebben inwoners van ontwikkelingslanden de kans om zich op een duurzame en groene manier te ontwikkelen.'
 
Het Hivos Klimaatfonds is een startend programma dat nauw aansluit op de bij Hivos al bestaande nadruk op economische ontwikkeling en duurzaamheid in ontwikkelingslanden. Het Hivos Klimaatfonds bundelt de lokale partners van Hivos in ontwikkelingslanden die duurzame energieprojecten uitvoeren.
 
De officiële lancering van het Hivos Klimaatfonds vindt plaats tijdens het Wereldhumanistenfestival op zaterdag 30 juni a.s. De Hivos-campagne 'Zonder duurzame energie geen duurzame toekomst' wordt ondersteund met print, een online platform, acties op verschillende festivals en met de Hivos Klimaatfonds website.