Partnerbericht

Aanhoudende groei in duurzamer voedsel in de supermarkt in 2019

Naams onderzoeksbureau IRI publiceren we in samenwerking met ASC, Bionext, COV, MSC, Stichting Beter Leven keurmerk en Stichting Milieukeur de laatste cijfers van het Monitor Keurmerken Retail. Er is een aanhoudende groei in duurzamer voedsel in de supermarkt.

Terwijl de totale omzet in voeding in Supermarkten met 4,2% groeide in 2019, groeide de omzet in voedselproducten met onafhankelijk keurmerk met 26%. Dit blijkt uit de laatste cijfers van de Monitor Keurmerken Retail van onderzoeksbureau IRI. Deze groei is niet alleen fors maar ook aanhoudend. In 2018 en 2017 was de groei namelijk respectievelijk 16% en 30%. Het aandeel van duurzamere keurmerken in de supermarktverkopen is inmiddels 19,2%.

Gekeken naar de afzonderlijke keurmerken, groeide het Beter Leven Keurmerk met 25% en blijft daarmee met afstand het grootste keurmerk in de supermarkt. Biologisch toont een iets lagere groei (+5%). MSC en ASC groeien beide door met dubbele groeicijfers, op weg naar een aandeel van 100% duurzamere gevangen of gekweekte vissoorten. On the way to PlanetProof heeft de omzet ruim vertienvoudigd, met name door de groei in de groep zuivel.

Op categorie-niveau zijn eieren en vis de groepen met het hoogste aandeel in keurmerken (82% en 74%) en heeft de groep Brood & Banket het laagste aandeel (1%). In absolute euro’s zijn de categorieën vlees en vleeswaren het grootst (resp. €860M en €762M). De categorie zuivel is de productgroep die de hoogste groei laat zien (+125%).
Omzetaandeel keurmerken binnen productgroep (%) – Totaal Supermarkten – Full Year 2018 vs. 2019

Figuur 1: Omzetaandeel keurmerken binnen productgroep (%) – Totaal Supermarkten – Full Year 2018 vs. 2019

Omzetcijfers van keurmerken in andere afzetkanalen dan supermarkten, zoals horeca, catering markten en speciaalzaken zijn helaas nauwelijks beschikbaar. De ervaring van leveranciers van producten met een onafhankelijk keurmerk is dat de afzet van duurzamere producten fors achterblijven op supermarkten, waar het werken met vaste ketenstructuren en eigen of onafhankelijke duurzamere (keur)merken steeds meer de standaard is. “Een bijzondere aanpak, ook internationaal gezien, die heeft geleid tot de aanhoudende groei van duurzamer voedsel binnen de Nederlandse supermarkten” meldt Maurits Steverink, ketenmanager van het consortium.

Over IRI en de Monitor Keurmerken Retail
IRI Nederland is een vooraanstaande aanbieder van marktinformatie, marktinzichten en consultancydiensten op het gebied van FMCG en Retail. IRI werkt samen met een consortium aan deze Monitor Keurmerken Retail. Dit zijn ASC, Bionext, COV, MSC , Stichting Beter Leven keurmerk en Stichting Milieukeur. In de Monitor Keurmerken Retail zijn de volgende keurmerken opgenomen: ASC, Beter Leven, Biologisch, Fair Trade/Max Havelaar, MSC, On the way to PlanetProof, Rainforest Alliance en UTZ voor alle supermarkten behalve Aldi en Lidl. Er is een keuze gemaakt voor deze onafhankelijk geborgde keurmerken. De weergeven cijfers zijn dus exclusief de duurzamere programma’s van sectoren en/of winkelformules zoals bv. Kip van Morgen en Duurzame Zuivel keten.

Voor meer informatie over MSC kunt u contact opnemen met Astrid Kösters

Keurmerken-rapport-2-juni-2020.pdf