Partnerbericht

Grenzen aan de grondrechten?

De afgelopen maanden lijkt het of de drie grondrechten vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en het gelijkheidsbeginselonder druk zijn komen te staan. De tolerantie tegenover het orthodoxe onderwijs neemt af: Roger van Boxtel (D66) wil het bijzondere onderwijs opheffen. Zijn de grondrechten absoluut en is alleen het geweld de grens? Of zijn zij net als waarden en normen aan veranderingen onderhevig en moeten zij opnieuw geïnterpreteerd worden?

Stoere taal

De politieke correctheid van de jaren negentig heeft plaats gemaakt voor stoere taal. Daardoor zijn de grondrechten opnieuw te discussie komen te staan. Ook de Tweede Kamer is om opheldering gevraagd over de grenzen tussen drie grondrechten. Grofweg stellen liberalen dat vrijheid van godsdienst prima is, zolang die vrijheid wordt uitgeoefend in het privé-domein. Gelovigen vinden dit een onmogelijke eis, omdat de autoriteit van hun heilige teksten in hun beleving altijd prevaleert boven de wetten van de wereldlijke autoriteiten. Hoe hierover te denken, ervan uitgaande dat het streven is om te leven in een maatschappij waarin tegenstellingen kunnen en mogen bestaan?

Onder leiding van de journalist Will Tinnemans (journalist en voormalig communicatieadviseur voor Hivos) gaan Meindert Fennema (politicoloog, Universiteit van Amsterdam), Coskun Cörüz (jurist, Tweede Kamerlid CDA), Boris Dittrich (Tweede Kamerlid D66) en Sawitri Saharso (sociologe VU Amsterdam) in debat.

Wanneer: dinsdag 201 mei 2002
Waar: Lutherse kerk, Hamburgerstraat 9, Utrecht
Aanvang: 20.00 uur
Entree: 3,50 /CJP & U-Pas 2,00 Euro

Voor reserveringen of meer informatie: 030 – 233 24 30.

Hivos
TUMULT debat