Partnerbericht

Grenzeloze arbeid, maar hoe zit het met de rechten?

Thema debat
In deze wereld van verregaande liberalisering van geld- en goederenstromen, is migratie een feit. Wat betekenen migranten voor het land van herkomst en voor een land als Nederland? Wie beschermt eigenlijk de rechten van arbeidsmigranten? In een levendig debat geven deskundigen op het gebied van (arbeids)migratie en ontwikkelingssamenwerking en politici, hun visie op deze vragen en dilemma’s.

Deelnemers aan het debat
– Dhr. Kutluer (directeur Nederlands Migratie Instituut),

– mevr. De Feyter (coördinator December18.net),
– mevr. Desta (voorzitter Friends of Ethiopian Youth Development Fund),

– mevr. Bussemaker (kamerlid voor de PvdA),
– een kamerlid van de VVD (onder voorbehoud)
– Sylvia Borren (algemeen directeur Novib)

Gespreksleider is dhr. van Beurden (journalist en onderzoeker).

Programma
Op het programma staat niet alleen een debat, maar ook een maaltijd vooraf en een wervelend optreden van de Soedanese dans- en muziekgroep Kwoto. Deze partnerorganisatie van Novib is ter gelegenheid van Festival Mundial in Nederland en laat u graag kennis maken met een uniek optreden.

18.00 – 19.00 uur ontvangst en eten
19.00 – 20.20 uur debat
20.20 – 20.40 uur kofie pauze
20.40 – 21.00 uur optreden Kwoto

Aanmelden svp uiterlijk 26 mei
Deelname is gratis, schriftelijke vooraanmelding noodzakelijk ivm beperkte aantal plaatsen via e-mail (hyperlink naar Piet.luykx@novib.nl)
Nadere inlichtingen: Piet Luykx, 070-34216341

Kwoto: Jonge helden uit Soedan
Er is veel mis in de Wereld. Maar gelukkig zijn er massa’s mensen die het heft in handen nemen om de samenleving een beetje beter te maken. Ook muziek- dans en theatergroep Kwoto uit Soedan. In Soedan heerst al veertig jaar een burgeroorlog. Veel mensen zijn vanuit het zuiden naar de steden in het noorden gevlucht. Kwoto heeft Zuid-Soedanese jongens en meisjes met verschillende culturele achtergronden opgeleid in dans, volkstheater en zang. Ze treden op in vluchtelingenkampen in het noorden. Via de optredens kunnen de vluchtelingen even ontsnappen uit de moelijke omstandigheden en genieten van de eigen rijke cultuur.

Kwoto treedt ook op tijdens het slotweekend van Festival Mundial op 14 en 15 juni bij de Novib Wereldtent en op het hoofdpodium. Voor meer informatie over Kwoto of Festival Mundial: www.novib.nl of www.mundialontour.nl