Partnerbericht

Goede voeding essentieel voor economische groei

Bestrijding van ondervoeding is een van de meest rendabele investeringen voor economische ontwikkeling, zo stellen economen. Chronische ondervoeding of onevenwichtige voeding is een groot probleem. Wereldwijd is een kwart van de kinderen onder de vijf jaar chronisch ondervoed. Ook lijdt een kwart van de wereldbevolking aan een tekort aan ijzer en andere mineralen. Wetenschappers, NGO’s, bedrijven en overheden slaan de handen ineen om voeding aan te pakken via economisch beleid, in de landbouw, bij het onderwijs en in regelgeving voor sociale bescherming. 


Op vrijdag 11 oktober staat dit thema centraal tijdens het symposium NL for NIL Malnutrition: what’s their message, what’s our action in Den Haag. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Netherlands Working Group on Nutrition (NWGN) -een samenwerkingsverband van ontwikkelingsorganisaties, kenniscentra en het bedrijfsleven- in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Aan het woord komen de drie auteurs van De Lancet Nutrition Series 2013: Dr Zulfigar Bhutta (Aga Khan University, Pakistan), Dr. Robert Black (John Hopkins University USA) en Prof. Lawrence Haddad (Institute for Development Studies, UK).


Lancet Nutrition Series


In 2008 kwam het gerenommeerde medisch-wetenschappelijke tijdschrift The Lancet met de Nutrition series. Daarin werd geconcludeerd dat de periode vanaf conceptie tot het einde van het tweede levensjaar van het kind cruciaal is voor de rest van zijn/haar leven. Chronisch ondervoede baby’s en peuters lopen een groei- en ontwikkelingsachterstand op die ze niet meer kunnen inhalen. Wereldwijd is een kwart van de kinderen onder de vijf jaar chronisch ondervoed.  Deze kinderen blijven hiervan hun leven lang gevolgen ondervinden.


In de Nutrition series van 2013 bepleiten de onderzoekers een bredere aanpak van het voedselprobleem. Nog steeds staan moeder- en kindzorg centraal, maar daarnaast is het belangrijk om aandacht te besteden aan verbetering van voedselkwaliteit in andere sectoren. Landbouw kan aandacht besteden aan de beschikbaarheid van voedzame voedingsmiddelen. In het onderwijs moeten gezonde voedingsgewoonten besproken worden, enzovoorts. Het gaat daarbij vooral om de consumptie van voldoende mineralen en vitaminen.


Chronische ondervoeding remt de ontwikkeling van een kind én van een land. De ontwikkelingsachterstand die de toekomstige beroepsbevolking heeft, is niet meer in te halen. Het bestrijden van ondervoeding is een van de meest kosteneffectieve interventie strategieën voor economische ontwikkeling, aldus betrokken economen.


NWGN


De Netherlands Working Group on Nutrition (NWGN) is een samenwerkingsverband van Wageningen University and Research Centre, ICCO, UNICEF, Plan Nederland, DSM, Unilever, GAIN Nederland, WFP, Micronutrient Initiative en het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Sinds 2008 zet NWGN zich in om het onderwerp voeding terug te krijgen op de agenda’s van de overheid, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en de voedingsmiddelenindustrie. Door het bundelen van kennis en expertise tussen de leden en door samen te lobbyen, zet de NWGN zich in voor het behalen van enkele Millenniumdoelen van de Verenigde Naties, zoals bestrijding van armoede en honger), kindersterfte en de bevordering van gezondheid van moeders.


————


 


Inschrijven: http://www.wageningenur.nl/en/show/CDISeminar for_NIL_malnutrition.htm