KIT -medewerker Joost Hoppenbrouwer werkt nu aan het vertalen van de gesignaleerde behoeften in strategisch beleid en activiteiten op verschillende niveaus van de gezondheidszorg. Door het organiseren van workshops worden de belanghebbende instellingen en (overheids)organisaties hierbij zelf zo veel mogelijk betrokken. In september gaat Hoppenbrouwer naar Zambia voor een workshop op provinciaal niveau.

Informatiebehoeften inventarisatie onder gezondheids werkers in Zambia

UNZA Medical Library is een kleine bibliotheek in de hoofdstad Lusaka die tot nu toe voornamelijk de in het Universiteitsziekenhuis werkzame artsen en studenten bedient. Het mandaat van de bibliotheek als zogenaamde ‘National Reference Library’ strekt zich echter expliciet uit naar gezondheidswerkers in het hele land. Hoppenbrouwer zou dan ook graag zien dat de UNZA Medical Library zich meer naar buiten richt en beter gebruik maakt van de mogelijkheden van de nieuwe technologie. Daarom vroeg Hoppenbrouwer deze bibliotheek als counterpart op te treden bij de uitvoering van de informatie behoeften inventarisatie onder gezondheidswerkers in Zambia.

Samen met het hoofd van de bibliotheek, Christine Kanyengo, interviewde hij beleidsmakers, managers en personeel van het Central Board of Health (CBOH), de Provincial Health Offices (PHO’s), de District Health Offices (DHO’s), de districts- en algemene ziekenhuizen en Urban en Rural Health Centres (RHC’s) in 9 plattelandsdistricten in de Westelijke en Noordwestelijke Provincies.

Institutionele opbouw van informatievoorzieningen in ontwikkelingslanden

Dit Informatieproject valt onder de doelstelling: “Institutionele opbouw van informatievoorzieningen in ontwikkelingslanden” van KIT Information Services. In projectvorm werkt KIT Information Services samen met lokale not-for-profit instellingen aan de ontwikkeling en versterking van informatievoorzieningen in ontwikkelingslanden. Het doel is het toegankelijk maken van informatie voor professionals in ontwikkelingslanden. Jaarlijks worden 10 project- aanvragen in behandeling genomen. KIT Information Services heeft ervaring in het werken met partners in 40 landen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika.

KIT Projecten Belicht: Informatiebehoeften inventarisatie onder gezonheidswerkers in Zambia
KIT Information Services: Projecten en Partners
KIT Information Services: Projecten en Partners

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer