Partnerbericht

Genomineerden ASN Bank Wereldprijs bekend

De genomineerden zijn uitgenodigd om op 29 oktober hun idee toe te lichten voor een vakjury. Deze bestaat uit Hanneke Propitius (Cordaid), Rinske van Noortwijk (Greenwish), Charlotte de la Rambelje (Stichting Laluz), Krispijn Beek (namens de leden van VoordeWereldvanMorgen) en Albert van der Zwan (hoofd Marketing & Communicatie van de ASN Bank en juryvoorzitter).

 

De jury maakt de winnaar bekend tijdens een feestelijke bijeenkomst op 4 november a.s. in Felix Meritis in Amsterdam. Met de ASN Bank Wereldprijs van € 20.000 kan de winnaar zijn duurzame idee realiseren. Daarbij krijgt hij professionele ondersteuning.

 

De vijf genomineerde ideeën concentreren zich op verbetering van de situatie in de derde wereld en het klimaat. De vijf genomineerden zijn:

 

1. Treemagotchi van Moniek Zegers ( 990 stemmen)

Treemagotchi is een widget in de vorm van een boom. De ‘planter’ laat de boom tot bloei komen door hem wekelijks te voeden met een duurzame online actie. Het doel is mensen op innovatieve, leuke wijze te verleiden om laagdrempelige, duurzame acties uit te voeren. Zo leren ze actief hoe ze deel kunnen zijn van de oplossing voor de wereldwijde armoede en druk op het milieu.

 

2. Face This-T-shirts van Jos van der Hoek (928 stemmen)

Op Face This-T-shirts staan tekeningen die door leerlingen uit ontwikkelingslanden gemaakt zijn. De opbrengst gaat direct terug naar de school waar de tekening vandaan komt. Hiermee wil Face This bestaande onderwijsinstellingen in ontwikkelingslanden (financieel) ondersteunen en bijdragen aan de ontwikkeling van de creativiteit van de leerlingen.

 

3. Greenpimp your car! van Ton van Rooijen (859 stemmen)

‘Greenpimp your Car!’ is een initiatief om bestaande auto’s zuiniger en schoner te maken. Dit voldoet aan de groeiende behoefte van organisaties en burgers om bij te dragen aan duurzamere auto-mobiliteit door langer verantwoord (zuiniger en schoner) te rijden met hun auto, met behoud van prestaties en comfort.

 

4. Navrongo Computer Centre van Pim Nijssen (629 stemmen)

In Noord-Ghana zijn nauwelijks computers, terwijl er grote behoefte aan is. Stichting NorGhaVo steunt een initiatief van de lokale gemeenschap om een computerschool op te zetten. Het doel is scholieren, studenten en volwassenen vertrouwd te maken met het gebruik van computers en zo hun gevoel van eigenwaarde én hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

 

 

5. Ziekenhuisbedden maken in Gambia van Petra Geujen (627 stemmen)

De gezondheidszorg in Gambia kampt met een tekort aan middelen. In West-Afrika worden geen ziekenhuisbedden gemaakt, maar verscheping is kostbaar. Daarom wil Kunna Foundation ziekenhuisbedden in Gambia laten maken door lokale lassers en spuiters, volgens de wensen van het lokale gezondheidspersoneel. Zo krijgen gezondheidsinstellingen in Gambia en heel West-Afrika functionele ziekenhuisbedden.

 

 

Voor de Wereld van Morgen

VoordeWereldvanMorgen.nl is dé community waar duurzame initiatieven voor een betere wereld van morgen worden gepresenteerd. Het is een initiatief van de ASN Bank en sluit aan bij de missie van de bank om de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen.

 

De ASN Bank

De ASN Bank zet zich in om de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen. Zij laat zich in haar economische handelen daardoor leiden. Economische groei mag volgens de ASN Bank niet ten koste gaan van het milieu, de natuur en kwetsbare bevolkingsgroepen of anderszins worden afgewenteld op toekomstige generaties. In Nederland is de ASN Bank sinds haar oprichting voorloper op het gebied van duurzaam bankieren. De bank is actief op het gebied van betaaldiensten, beleggen, sparen en zakelijke kredieten. Daarnaast heeft de bank de intentie om in meerdere West-Europese landen duurzame projecten te financieren. De ASN Bank heeft ruim 450.000 klanten en een totaal beheerd vermogen van 6,7 miljard euro. De ASN Bank maakt deel uit van SNS REAAL. Meer informatie: www.asnbank.nl.

 

www.voordewereldvanmorgen.nl

www.asnbank.nl