Vijf casestudies uit Latijns Amerika, Ivoorkust, Zuid Afrika, Egypte en India, illustreren de inconsistenties in wetgeving en praktijk in de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen als het gaat om landeigendom, overerfbaarheid, toegang tot economische hulpbronnen, huwelijk, inkomen en werkgelegenheid. Vrouwenparticipatie in besluit- en beleidsvorming en bewustwording bij zowel man als vrouw zijn belangrijke voorwaarden om ongelijke rechten op basis van geslacht op te heffen. Het boek bevat een groot aantal literatuurverwijzingen met samenvattingen, andere bronnen en lijsten met relevante organisaties en weblinks.

De samenstelling van het boek werd verzorgd door medewerkers van KIT Information Services: Cummings, S.J.R., Dam, H. van, Khadar, A.C. en Valk, M. (eds.)

website KIT Information Services
KIT: Gender & Women News and Resources
KIT: Gender & Women News and Resources
KIT: Gender & Women News and Resources

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer