Partnerbericht

Gelukkig Nieuwjaar, Afghanistan

Novib campagne voor wederopbouw na dictatuur en oorlog

Den Haag, 14 maart 2002

Hoewel op 21 maart bij ons de lente begint, vieren we dat niet. In Afghanistan is het dan Nieuwjaarsdag. En dat wordt wel gevierd, zeker dit jaar. Want die dag heeft dit jaar meer dan een symbolische betekenis. Niet alleen mogen de Afghanen gewoon weer eens feest vieren, ze staan ook aan het begin van een nieuwe toekomst. De dictatuur van de Taliban is verdreven, er is een nieuwe interim-regering en vanuit het buitenland zijn miljarden dollars toegezegd voor de wederopbouw van het verreweg armste land van Azië. Reden te over dus voor een felicitatie.

De gelukwensen van Novib zijn geen loos gebaar. Met veertien Afghaanse partnerorganisaties werkt Novib hard aan herstel en wederopbouw. Partnerorganisaties die we overigens vaak al jaren kennen. Partnerorganisaties die al jaren het land vrij maken van landmijnen en – sinds kort – ook van clusterbommen. Partnerorganisaties die niet alleen buitenlandse voedselhulp naar de dorpen hebben gebracht, maar die ook boeren helpen om van hun vaak schrale akkers een betere en duurzamere opbrengst te halen. Partnerorganisaties die, ook toen het door het verdwenen regime officieel verboden was, onderwijs aan meisjes en vrouwen verzorgden. Die activiteiten kunnen nu weer voluit ontplooid worden.

Daarom begint Novib op 16 maart een landelijke campagne om aandacht te vragen voor de situatie in Afghanistan na een lange periode van onderdrukking, armoede en oorlog. Het onderwerp van de campagne is geïnspireerd op de vanzelfsprekendheid waarmee de christelijke jaartelling als standaard wordt genomen. De campagne bereikt zijn hoogtepunt op 21 maart, Nieuwjaarsdag – of Nawrooz – in Afghanistan. Novib vraagt positieve aandacht voor Afghanistan en prikkelt ook de Nederlanders na te denken over de vraag hoe groot hun wereld eigenlijk is. Het zou mooi zijn als veel mensen het Novib en de andere lidorganisaties van Oxfam International mogelijk blijven maken om de gelukwensen kracht bij te zetten met concrete steun.