Uitvoeren van strategieën

"Om de ongelijke positie van mannen en vrouwen op de werkvloer en binnen de vakbeweging te veranderen, hebben wij verschillende strategieën gedefinieerd. Wij gaan nu onze uiterste best doen om deze strategieën in praktijk te brengen, zodat we meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen bereiken". Zo luiden de laatste regels van de resolutie die werd opgesteld aan het einde van de werkconferentie waarvoor de 14 vakbondscollega's in Nederland waren. De resolutie is onderdeel van de campagne 'Wereldvrouwen'.

Onevenwichtigheid bij CNV
Het CNV neemt de resolutie serieus. Direct na ondertekening van de 7 punten besloot het vakverbond om binnen de eigen geledingen ook meer werk te maken van evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen. Onderzoek dat eveneens in het kader van de campagne Wereldvrouwen is gedaan, heeft namelijk uitgewezen dat de man-vrouwverhouding bij het CNV niet rooskleurig is. In Nederland is 45 procent van de werknemers een vrouw, terwijl slechts 25 procent van de CNV-leden een vrouw is. Binnen de kantoren van het CNV is de verhouding nóg onevenwichtiger: zo bestaat het Algemeen Bestuur (het hoogste bestuursorgaan) uit 2 vrouwen en 13 mannen. Half januari buigt het CNV over een voorstel voor de praktische uitvoering van de punten uit de resolutie.

* Klik hier voor de volledige resolutie

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer