Bij een eerder overleg tussen de maatschappelijke organisaties en de initiatiefnemers van de varkensflat bleek in het geheel geen draagvlak te zijn voor het initiatief. 'Dat zowel de gemeente Zaanstad als de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland afwijzend staan tegenover deze plannen, toont nogmaals aan dat er geen maatschappelijk draagvlak bestaat voor verdere industrialisering van de veehouderij,' aldus de organisaties. Eerder staakte het Amsterdams havenbedrijf de onderhandelingen over de vestiging van de flat in die gemeente. Het standpunt van de Gedeputeerde Staten lijkt een vestiging elders in Noord-Holland onwaarschijnlijk te maken. De maatschappelijke organisaties zullen plannen voor varkensflats elders in Nederland scherp in de gaten houden.

 

De belangrijkste milieu- en dierenwelzijnsproblemen van de huidige bio-industrie worden door varkensflats niet opgelost. Het mestoverschot en de afhankelijkheid van veevoerimporten uit de tropen worden zelfs groter omdat het totaal aantal varkens zal toenemen. Deze problemen vragen juist om een drastische koerswijziging richting een diervriendelijkere veehouderij, waar een dier weer dier kan zijn en rekening wordt gehouden met de draagkracht van de natuur. De alles overheersende hang naar steeds goedkopere en 'efficiëntere' vleesproductie, die van Nederland het land met de hoogste veedichtheid ter wereld heeft gemaakt, is een doodlopende weg. 'In plaats van plannen te maken voor nog grootschaliger vleesproductie in industriële complexen is juist een omschakeling nodig naar meer grondgebonden veehouderij waarin dierenwelzijn, milieu en het boeren familiebedrijf centraal staan', aldus de organisaties.

 

www.milieudefensie.nl/voedsel

Milieudefensie

Milieudefensie

Met het oplossen en voorkomen van milieuproblemen is een wereld te winnen. Voor onszelf en toekomstige generaties. Milieudefensie is een …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer