De conferentie is onderdeel van het “Gender, Citizenship and Governance programme” (GCG) van het KIT. In Cochin worden de resultaten gepresenteerd van dit programma dat zich richt op goed bestuur te belichten vanuit een gender-perspectief en vanuit een gezichtspunt van het Zuiden. Goed bestuur is immers niet goed als de helft – of vaak meer – van de bevolking niet goed in dat bestuur is vertegenwoordigd. En goed beleid daarover maak je alleen als je de mensen waarom het gaat bij de ontwikkeling ervan betrekt.

Het GCG- programma

In het GCG-programma werkt het KIT sinds 1999 samen met partnerorganisaties in Zuid-Azië (Bangladesh, India, Pakistan en Sri Lanka) en Zuidelijk Afrika (Namibië, Zambia, Zimbabwe en Zuid-Afrika). Deze organisaties vertegenwoordigen een breed scala civil society organisations zoals vrouwenorganisaties, wetenschappelijke instellingen en Training Centra. Het GCG-programma omvat 16 projecten die alle zijn gericht op de ontwikkeling en toepassing van vernieuwende initiatieven voor een grotere gelijkheid tussen mannen en vrouwen inzake burgerschap, politiek en goed bestuur. Op basis van action research hebben de partnerorganisaties vraagstukken uitgewerkt waarbij de echte belanghebbenden – vrouwen en vrouwengroepen – nauw zijn betrokken. Daaruit zijn tal van praktische beleidsconclusies voortgekomen. De vraagstukken gaan van grotere politieke participatie en vertegenwoordiging van vrouwen in het landsbestuur tot de rol van vrouwen in vredesopbouw.

Uitwisselen van ervaringen en projectuitkomsten

Tijdens de conferentie komen voor het eerst de partnerorganisaties van het KIT, onderzoekers en andere actoren bijeen. Zij zullen hun ervaringen en projectuitkomsten uitwisselen en aanzetten geven voor verder debat en voor concrete acties. Politiek actieve vrouwen uit verschillende landen zullen vertellen over hun persoonlijke strijd en de manier waarop ze de barrières die ze tegenkwamen hebben overwonnen. Hoofdgasten zijn het Zuidafrikaanse parlementslid Pregs Govender, de Indiase hoogleraar ontwikkelingsstudies Gita Sen en Noeleen Heyzer, directeur van de VN-vrouwenorganisatie UNIFEM. Workshops gaan respectievelijk over: Claiming citizenship; Taking office: women’s political participation and representation; Engendering governance institutions; en Women waging peace: from personal trauma to political struggle.
De organisatie van de conferentie is in handen van de Gender-afdeling van KIT en het Sakhi Women’s Resource Centre, een belangrijke Indiase vrouwenorganisatie. Eind november belegt KIT Gender een bijeenkomst voor Nederlandse partners en belangstellenden over de belangrijkste resultaten van ‘Governng for Equity’.

Op de speciale GCG-website (die gekoppeld is aan de KIT Gender-website) vindt u uitgebreide informatie over de projecten van het Gender Equity Action Research programme in de 8 landen. Contactpersoon voor de media is Rolf Wijnstra, KIT Corporate Communication, Tel. 020 56 88 296, GSM 06 24283919, E-mail: r.wijnstra@kit.nl

PROJECTS IN KIT’S GENDER EQUITY ACTION RESEARCH PROGRAMME

SOUTH ASIA

Bangladesh
– Establishing women’s guardianship rights
– Ensuring accountability of the local health authorities and health service providers to women
– Mainstreaming women in electoral politics
– Enabling elected women members to participate in the Development Committees at grassroots level

India
– Gender and decentralised planning
– Action research and advocacy on educational opportunities for women
– Reframing the global debate on trafficking from sex workers’ perspective
– Capacity building for women from marginalized groups elected to city councils and corporations
– Women’s networks for peace building in conflict situations

Pakistan
– Strengthening the National Commission on the status of women

Sri Lanka
Increasing women’s representation in local government bodies

SOUTHERN AFRICA

Namibia
– Promoting women’s participation in law reform by collectively developing specific demands for
affirmative action legislation with regard to elections at all three levels of government

South Africa
– Law reform process around customary law in South Africa
– Women accessing power

Zambia
– Increasing women’s participation in political decision making as candidates and voters in Zambia

Zimbabwe
– The Constitutional Women’s Coalition of Zimbabwe: experiences in using the women’s charter as a lobby and advocacy tool

GCG-website
KIT Gender

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer