Journalistiek voor een eerlijke en duurzame wereld

Het artikel begint als volgt:

''Hoogleraar Lieten en Minister Verhagen twisten in de NRC (4 en 8 april jl.) over de beste aanpak van kinderarbeid. Verhagen wil producten van kinderslavernij boycotten en Lieten meent – terecht – dat dit contraproductief is. Beiden gaan er echter onterecht van uit dat kinderarbeid vooral een armoedekwestie is. Verhagen meent – onterecht – dat kindslaven niet voor inkomen zorgen en dat je (mede) daarom hun producten zou moeten boycotten. Lieten zet – eveneens onterecht – 'armoede als hoofdoorzaak nummer één van de kinderarbeid' centraal in zijn betoog. Hun analyse en daardoor hun aanbevelingen schieten echter in beide gevallen tekort.''

Reactie Stop Kinderarbeid op Verhagen

http://www.indianet.nl/a080415.html

Website Stop Kinderarbeid

http://www.stopchildlabour.eu/

 

 

Voor het maken van verhalen hebben we jouw steun nodig.

Ja, ik word vriend (€4 per maand)
landelijkewerkgroepindianet

Landelijke India Werkgroep

De Landelijke India Werkgroep (LIW) komt op voor de kansarmen in India. Ze doet dat door campagnes, voorlichting en onderzoek. De LIW werkt …
Profielpagina