Partnerbericht

Geef Nigerezen hun dagelijks brood

Agriterra zal de donatie van de kleine Groningse kerken (bestaande uit doopsgezinde gemeente, remonstrantse gemeente, vrijzinnig protestantse gemeente, evangelische broedergemeente en evangelisch-lutherse gemeente) overmaken aan het Centre de Services et Appui aux Organisations Cooperatives Paysannes, afgekort CSAOCP. Deze organisatie is actief in de oostelijke regio Zinder, een gebied vier keer zo groot als Nederland. Recentelijk deed de ZLTO al een donatie van €6000 aan twee andere boerenorganisaties in Niger.

Door onregelmatige en onvoldoende regenval in het hele land is de oogst van afgelopen najaar zeer slecht geweest. Bijna acht miljoen mensen stevenen af op een voedseltekort. De voedselprijzen zijn door de schaarste intussen bijna verdubbeld. Veel mensen kunnen dit niet betalen en omdat pas eind september weer geoogst kan worden, zullen de schaarste en de prijs de komende tijd nog verder stijgen.

CSAOCP probeert de voedselzekerheid te verbeteren door graanbanken op te richten. Dit zijn voorraadschuren voor graan, die beheerd worden door een groep boeren en boerinnen in de vorm van een coöperatie. De bank koopt vlak na de oogst een voorraad graan op tegen een lage prijs en verkoopt dat aan de boeren gedurende de periode voor de nieuwe oogst als er schaarste is en de prijzen erg hoog zijn. De bank verkoopt het graan tegen een lagere prijs dan de marktprijs aan de boeren. Zo hebben de mensen voedsel tegen een redelijke prijs. In tijden van crisis kunnen dorpen met een graanbank deze veel beter doorstaan dan dorpen zonder.

Het oprichten van een graanbank kost ongeveer 5.000 euro. Graanbanken bestaan sinds begin jaren negentig en blijken veel succes te hebben. Mede door de huidige voedselcrisis heeft CSAOCP vele aanvragen ontvangen om nieuwe graanbanken op te richten. Hopelijk levert de collecte van de Groningse kerken een bijdrage aan de oprichting van één of meer nieuwe graanbanken.