Partnerbericht

Gedeelde vreugd is dubbele vreugd

De Lionsclub Ooststellingwerf is onderdeel van Lions international. Lions international is opgericht in 1917 in Amerika en heeft nu bijna 1,5 miljoen leden in zo’n 190 landen. Het bevorderen van wederzijds begrip tussen volkeren en het dienen van het algemeen welzijn is het gezamenlijke doel onder het motto ‘wij dienen’.

De club in Ooststellingwerf, opgericht in 1997, telt zo’n 22 enthousiaste mannen en vrouwen. Samen zetten zij zich in voor goede doelen en organiseren hiervoor verschillende activiteiten. Lionslid Cees Pieter van Burgsteden is zelf veehouder en wil graag collega’s elders in de wereld, die moeten boeren in een veel moeilijkere situatie, vooruit helpen. Daarom schenkt hij zijn verjaardagsgift aan Agriterra, de agrarische ontwikkelingsorganisatie die met ongeveer 80 boerenorganisaties en coöperaties in Latijns Amerika, Afrika, Azië en Midden- en Oost-Europa werkt en zo’n 110 projecten van hen financiert.

Agriterra waardeert zulke mooie initiatieven zeer en is erg verheugd met deze gulle bijdrage van de Lionsclub Ooststellingwerf. Uiteraard draagt Agriterra zorg voor een efficiënte besteding van de gift.