Partnerbericht

Gaan verhuurders van kantoren meer gaan inzetten op duurzaamheid?

Na een zware crisis zijn we inmiddels zo goed als economisch hersteld, al wordt de vooruitgang mogelijk tenietgedaan door de pandemie. Daarnaast is er ook nog altijd sprake van een structurele leegstand van kantoren in Nederland. Dit komt met name doordat er in het verleden te veel kantoren gebouwd zijn, terwijl dit ook versterkt wordt door maatschappelijke ontwikkelingen. Vergrijzing is hier een voorbeeld van, net zoals een nieuwe manier van werken. Hierdoor is er minder vierkante meters nodig per werknemer, wat op het moment al helemaal het geval is doordat er veel thuisgewerkt wordt. Ook duurzaamheid zou een effect kunnen hebben op het leegstandpercentage van Nederlandse kantoren, wat onder meer te maken heeft met het feit dat verhuurders van kantoren verplicht zijn om vanaf 2023 minimaal een C-label te hebben bij de verhuur van hun kantoor. 

Duurzaamheid komt steeds meer aan het licht op de Nederlandse vastgoedmarkt
De vastgoedmarkt lijkt in ons land steeds meer in te zetten op duurzaamheid. Dit komt bijvoorbeeld doordat het meer gemeengoed wordt dat duurzaamheid meerwaarde creëert bij kantoorpanden. Bovendien stellen huurders steeds hogere eisen aan de energiezuinigheid van een pand. Alsnog blijken beleggers voorzichtig met het investeren in het verduurzamen van gebouwen. Een reden hiervoor is dat ze een beperkte financieringsruimte hebben, terwijl ze ook onzeker zijn over het rendement dat behaald kan worden. De verduurzamingsslag komt daarom niet voldoende vanuit de markt. De overheid heeft daarom regelgeving opgesteld op het gebied van het energiezuiniger maken van kantoorpanden. Ben je op zoek naar een duurzaam kantoor? Dan kan een partij zoals Flexas.com/nl je goed assisteren tijdens de zoektocht naar een geschikt kantoorpand.

A-label heeft de grootste impact op het leegstandpercentage
Er blijkt een duidelijk verband te zijn tussen de leegstand en de energie-index. Hierbij zorgt een hogere energie-index voor een hoger leegstandpercentage op pandniveau. Een hogere energie-index betekent trouwens dat het pand minder energiezuinig is. Uit een onderzoek van Eichholtz, Kok & Quigley blijkt daarnaast dat een duurzame kantoorruimte zowel een hogere bezettingsgraad als een hogere effectieve markthuur tot gevolg heeft. Daarnaast zijn losse energielabels toevoegt in het model. Label D is de referentiecategorie. Hieruit blijkt dat de kantoren met groene labels een veel lagere leegstand kennen dan de panden met bruine labels. Het energielabel A heeft bovendien het grootste effect op het leegstandpercentage, al geldt dit ook voor de andere groene labels.

Toename van energie-index met 1 punt leidt tot een bijna 10 procent lager leestandpercentage
Een ander onderzoek heeft ook aangetoond dat er daadwerkelijk een sterke positieve link is tussen de energie-index van een kantoor en het leegstandpercentage. Hieruit blijkt namelijk dat een toename van energie-index met 1 punt tot een daling van zo goed als 10 procent leidt op het leegstandpercentage op pandniveau. Hieruit blijkt dus dat het verduurzamen en energiezuiniger maken van een kantoorruimte een meetbare invloed heeft op de verhuurbaarheid van het pand. Huurders nemen dus wel degelijk de energiezuinigheid mee in hun afweging voor het kiezen van een kantoor, waar verhuurders op kunnen inspelen.

Invloed van duurzaamheid op het leegstandpercentage beperkt
Vooralsnog heeft duurzaamheid wel degelijk effect op het leegstandpercentage van de kantoren in ons land. Desondanks is de impact nog wel beperkt. Alsnog doet duurzaamheid er wel toe voor de gebruikers, net zoals de locatie en de bereikbaarheid. Makelaars en taxateurs kunnen deze informatie gebruiken bij het verkopen/verhuren en het waarderen van een duurzaam kantoor. Ook biedt het inzicht in de indirecte rendementen van investeringen voor beleggers die erover na zitten te denken om een kantoorpand te kopen die ze vervolgens willen verhuren aan bedrijven. Duurzaamheid kan dan natuurlijk een belangrijke factor zijn, vooral voor de ondernemingen die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan.