‘Herstellen en opnieuw beginnen’ is het thema van de 36e G8 Top, die drie dagen duurt. Een van de belangrijkste agendapunten is armoede, de Canadese regering heeft aangegeven prioriteit toe te kennen aan de gezondheid van moeders en kinderen. Vanwege deze agendapunten wordt een speciale sessie gehouden waarvoor een achttal Afrikaanse landen en Haïti, Jamaica en Columbia zijn uitgenodigd. CARE International steunt de keuzes van de Canadese regering en roept de wereldleiders die in Canada aan de G8 top beginnen op de vorig jaar in Italië gemaakte afspraken na te komen. Daar werden, naast afspraken over een sterke reductie van de CO2-uitstoot ondermeer afspraken gemaakt over een investering van tien miljard dollar in de landbouw van ontwikkelingslanden en over het terugdringen van honger en armoede in deze landen.

CARE is ervan overtuigd dat wanneer gezondheid van kinderen en moeders prioriteit krijgt, dat jaarlijks de levens van miljoenen kan redden. Van al de Millenniumdoelen zijn doel 4 en 5 de doelen waar de minste vooruitgang op is geboekt. Veel landen, waaronder Sub-Sahara landen in Afrika en Zuid Azië hebben maar weinig vooruitgang geboekt in het terugbrengen van moedersterfte. Belangrijke investeringen zijn nodig om de gestelde doelen voor 2015 te realiseren.

In samenwerking met andere organisaties roept CARE International de deelnemers aan de G8 op afspraken te maken over een verdubbeling van de investering tot jaarlijks 4 miljard dollar om zo de voortgang te waarborgen van het bereiken van deze twee doelen. De kwaliteit van plaatselijke klinieken en ziekenhuizen zou daartoe een van de speerpunten moeten zijn. "We hoeven niet te wachten op een medische doorbraak; we weten al hoe we negentig procent van de moedersterfte kunnen voorkomen, "stelt Chiesa. "Wij vinden dat ook de meest kwetsbare vrouwen recht hebben op dezelfde gezondheidszorg die wij als normaal beschouwen."

CARE programma’s in ondermeer Peru hebben aangetoond dat het verbeteren van de gezondheidszorg en de toegang daartoe, kunnen leiden tot een verlaging van moedersterfte met meer dan 50 procent. Met het programma Mothers Matter streeft CARE ernaar 30 miljoen vrouwen in Afrika, Azië en Latijns Amerika gelijke kansen te bieden op een veilige zwangerschap en bevalling.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer