Op maandag 27 augustus 2012 ondertekenden Kees Blokland, directeur Agriterra, en Frank van Ooijen, directeur communicatie en duurzaamheid FrieslandCampina, een samenwerkingsovereenkomst. Agriterra en FrieslandCampina werken al enige tijd samen in het ondersteunen van zuivelcoöperaties in onder andere Kenia, Tanzania en Indonesië. Met deze ondertekening wordt de samenwerking geformaliseerd en verder uitgebreid. 

 

Agriterra levert een bijdrage aan de economische, sociale en ecologische duurzame ontwikkeling van het platteland en haar bewoners in ontwikkelingslanden door directe kennisoverdracht en samenwerking van boer tot boer. Dit sluit perfect aan bij de MVO-doelstelling van FrieslandCampina om melkveehouders in Azië en Afrika te helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van melk, productiviteit en bedrijfsvoering en zo de lokale voedselproductie te beschermen. Frank van Ooijen zegt hierover: ‘Door samen op te trekken in een MVO-partnerschap kunnen we elkaars werkzaamheden versterken. Met onze kennis over coöperaties, melkveehouderijen en het verwerken van melk bieden we waardevolle toegevoegde waarde. Agriterra biedt ons veel landenkennis en helpt ons met haar uitgebreide netwerk relaties op te bouwen en te behouden’.

 

In de afgelopen tijd zijn al zo’n vijftien medewerkers van FrieslandCampina voor Agriterra op werkbezoek geweest om ter plekke te adviseren, trainingen te geven, haalbaarheidsstudies uit te voeren enz. Het initiatief om een formele samenwerking aan te gaan, kwam van Jan Drenthen, senior project manager, en Lieuwe Montsma, technologisch valorisatie manager. Beiden hebben er al enkele adviesreizen naar Afrika op zitten. Ze zien de formalisering als een goede stap en zien ze veel potentie in de combinatie van Agriterra en het Dairy Development Programme (DDP). Dit DDP maakt onderdeel uit van het programma voor maatschappelijk verantwoord ondernemen van FrieslandCampina. Sybren Attema, verantwoordelijk voor de uitvoering van het DDP, ziet ook volop mogelijkheden: ’Het programma helpt boeren in Azië en Afrika. Precies waar Agriterra al actief was en haar netwerk heeft. Een combinatie van de activiteiten van beide organisaties voelt dan ook als een logische stap. Met onze kennis kunnen Aziatische en Afrikaanse melkveehouders een stuk efficiënter produceren’.

 

Het plan is om zowel medewerkers als leden van FrieslandCampina te betrekken bij het Dairy Development Programme. Attema: ‘Jaarlijks zullen er via Agriterra zo’n vijftien vrijwilligers voor enkele weken naar Azië of Afrika gaan. Zodat er op een hele praktische manier kennisoverdracht plaatsvindt’.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer