Partnerbericht

Fondsenwerving e.a. belangrijke onderwerpen voor de kleine stichting

Sinds kort bieden wij tevens het boek ‘Ontwikkelingshulp: een handleiding voor het Particuliere Initiatief’. Het boek is tot stand gekomen door het feit dat veel stichtingen bij BIS aankloppen met, in grote lijnen, dezelfde vragen.

Deze betreffen onderwerpen als:

-Hoe zit het met subsidies?

-Hoe geven we voorlichting tegen minimale kosten?

-Hoe werven we structurele maandelijkse donateurs tegen minimale kosten?

-Hoe zit het met verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van bestuurders?

-Waarom is/lijkt het zo moeilijk om een jaarverslag op te stellen?

-Hoe minimaliseren we de risico’s die de stichting loopt bij het aangaan van financiële verplichtingen naar de Partnerorganisatie?

-Hoe kunnen we, afgezien van subsidies, op de lange duur nog inkomsten verwerven nadat de initiële enthousiaste donaties uit de achterban zijn afgenomen?

-Etc, etc.

Daarbij komt dat veel mensen zich niet bewust zijn van bepaalde wettelijke verplichtingen die voortkomen uit het zitting nemen in een bestuur (zoals hoofdelijke bestuurdersaansprakelijkheid), het hebben van een ANBI-verklaring (zoals het moeten beschikken over een beleidsplan), of het hebben van een stichting (het kunnen aantonen van financiële overzichten tot 7 jaar terug).

Dit boek gaat in op al deze onderwerpen en meer. Het beschrijft in handige Tools de stappen die men moet zetten om ideeën uit te werken tot een plan, een stichting op te richten, bij de juiste instanties aan te melden en draaiende te houden.

Bovendien geeft het een duidelijke handleiding voor uw eigen fondsenwerving en hoe een project opgezet en uitgevoerd kan worden. Verder komen er juridische, belastingtechnische en boekhoudkundige aspecten van het hebben van een stichting aan de orde. Bij de bestelling krijgt men tevens een CD-rom waarop maar liefst 10 voorbeelddocumenten, zoals een projectplan, een jaarverslag en een beleidsplan, digitaal beschikbaar worden gesteld, zodat u dit gemakkelijk naar uw eigen situatie kunt aanpassen. Dit boek biedt de kennis die onontbeerlijk is bij het opzetten van een stichting, het uitvoeren van een project en het verkrijgen van donaties. Zelfs stichtingen die al jaren bestaan, ervaren dit boek als een makkelijk leesbaar en handig naslagwerk.

 

U kunt het boek nu bestellen door een e-mail te sturen naar bestelling@bureauinternationalesamenwerking.nl onder vermelding van ‘boek‘. In uw e-mail dienen de volgende gegevens vermeld te zijn:

Voor- en Achternaam:

Naam van uw stichting:

Adres:

Postcode en Woonplaats:

Telefoonnummer vast:

Telefoonnummer mobiel:

E-mailadres:

Aantal gewenste exemplaren:

U krijgt vervolgens een bevestiging van uw bestelling en ontvangt het boek binnen 7 dagen per post. De prijs van het boek is

€ 39,90, excl. € 3,50 verzendkosten. De factuur wordt met uw boek meegezonden en dient binnen 7 dagen voldaan te zijn.

 

Kijk ook eens op onze website www.bureauinternationalesamenwerking.nl. Ook daar is het boek uiteraard te bestellen!

 

Wilt u niet het boek bestellen, maar heeft u een andere vraag aangaande uw stichting of uw projecten, dan kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht!

 

 

BIS Bureau Internationale Samenwerking                         

Postbus 789                                                                         

5000 AT Tilburg                                                                   

Tel:          013-7518405

Website: www.bureauinternationalesamenwerking.nl

E-mail:    info@bureauinternationalesamenwerking.nl