Dit boek, Ontwikkelingshulp, een handleiding voor het Particuliere Initiatief, geeft een antwoord op deze en meer vragen. Het beschrijft in handige Tools de stappen die men moet zetten om ideeën uit te werken tot een plan, een stichting op te richten, bij de juiste instanties aan te melden en draaiende te houden. Bovendien geeft het een duidelijke handleiding voor fondsenwerving en hoe een project opgezet en uitgevoerd kan worden. Verder komen er juridische, belastingtechnische en boekhoudkundige aspecten van het hebben van een stichting aan de orde.

 

Dit boek biedt de kennis die onontbeerlijk is bij het opzetten van een stichting, het uitvoeren van een project en het verkrijgen van donaties.

Zelfs stichtingen die al jaren bestaan, ervaren dit boek als een makkelijk leesbaar en handig naslagwerk.

 

Bij de bestelling krijgt men tevens een CD-rom waarop maar liefst 10 voorbeelddocumenten, zoals een projectplan, een jaarverslag en een beleidsplan, digitaal beschikbaar worden gesteld, zodat men dit gemakkelijk naar uw eigen situatie kunt aanpassen.

 

U kunt het boek nu bestellen door een e-mail te sturen naar

bestelling@bureauinternationalesamenwerking.nl onder vermelding van ‘boek’. In uw e-mail dienen de volgende gegevens vermeld te zijn:

 

Voor- en Achternaam:

Naam van uw stichting (indien van toepassing):

Adres:

Postcode en Woonplaats:

Telefoonnummer vast:

Telefoonnummer mobiel:

E-mailadres:

Aantal gewenste exemplaren:

 

U krijgt vervolgens een bevestiging van uw bestelling en ontvangt het boek binnen 7 dagen per post.

 

De prijs van het boek is € 39,90, excl. € 3,50 verzendkosten. De factuur wordt met de bestelling meegezonden en dient binnen 7 dagen voldaan te zijn.

 

Kijk ook eens op onze website www.bureauinternationalesamenwerking.nl.

Ook daar is het boek uiteraard te bestellen!

www.bureauinternationalesamenwerking.nl

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer