U heeft hiermee in uw handen een overzicht van fondsen die soms, vaak of voortdurend bijdragen aan projecten zoals de uwe.

Tezamen met het eerste boek kunt u nu niet alleen laten zien dat uw eigen stichting effectieve ontwikkelingssamenwerkingsprojecten uitvoert vanuit een kleine, doch professionele organisatie, maar heeft u ook de namen van een flink aantal organisaties die uw werk kunnen ondersteunen.

U kunt het boek nu bestellen door een e-mail te versturen naar bestelling@bureauinternationalesamenwerking.nl onder vermelding van ‘Fondsenboek 2010’. in uw e-mail dienen de volgende gegevens vermeld te zijn:

Naam van uw stichting (indien van toepassing):

Voor- en Achternaam:

Adres:

Postcode en Woonplaats:

Telefoonnummer vast:

Telefoonnummer mobiel:

E-mailadres:

Betreft: Het kleine fondsenboek 2010

Aantal gewenste exemplaren:

U krijgt vervolgens een bevestiging van uw bestelling en ontvangt het boek binnen 7 dagen per aangetekende post. De kosten van het boek zijn € 54,95. De verzendkosten neemt BIS voor haar rekening. De factuur wordt met uw boek meegezonden en dient binnen 7 dagen voldaan te zijn.

Kijk ook eens op onze website www.bureauinternationalesamenwerking.nl. Ook daar is het boek uiteraard te bestellen!

Wilt u niet het boek bestellen, maar heeft u een vraag over uw stichting of project, dan kunt u natuurlijk altijd even contact met ons opnemen om uw vraag te bespreken.

BIS Bureau Internationale Samenwerking

Postbus 789

5000 AT Tilburg

 Tel: 013-7518405

www.bureauinternationalesamenwerking.nl

info@bureauinternationalesamenwerking.nl

Bewuster geworden door dit artikel?

Onze journalistiek is toegankelijk voor iedereen en dat willen we zo houden. Met een kleine bijdrage help jij ons anderen ook bewust te maken. Alvast bedankt!

Ja, ik doe graag een eenmalige donatie!
Hoeveel wil je doneren?

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer