Het Centre de Services et Appui aux Organisations Cooperatives Paysannes, afgekort CSAOCP, is actief in de oostelijke regio Zinder, een gebied vier keer zo groot als Nederland. Agriterra werkt sinds 2008 samen deze landbouworganisatie. CSAOCP probeert de voedselzekerheid in deze regio te verbeteren door graanbanken op te richten. Dit zijn voorraadschuren voor graan (zoals rijst, sorghum en gierst), die beheerd worden door een groep boeren en boerinnen. Vlak na de oogst kopen zij een voorraad graan op tegen een lage prijs en dat verkopen ze gedurende de periode voor de nieuwe oogst als er schaarste is en de prijzen erg hoog zijn. De bank verkoopt het graan tegen een lagere prijs dan de marktprijs aan de boeren. Zo hebben de mensen voedsel tegen een redelijke prijs. Gebleken is dat in tijden van crisis dorpen met een graanbank deze veel beter kunnen doorstaan dan dorpen zonder.

Een voorbeeld van zo’n door CSAOCP opgezette graanbank is die in het dorp Chirkou. Deze is in 2008 gebouwd. De graanbank heeft 123 leden, waarvan 72 vrouwen. Ook niet-leden kunnen graan kopen bij de banken. De voorraad van deze graanbank was echter beperkt, niet voldoende voor alle vraag vanuit de leden en andere bewoners die graan wilden kopen. Met de gift van de Groningse kerken heeft de graanbank in Chirkou 6.000 kg aan graan kunnen inkopen. Voor het vervoer van deze 60 zakken à 100 kg moesten ze een vrachtwagen huren, ook dit heeft de graanbank dankzij de donatie kunnen betalen. Met deze extra voorraad heeft de bank de komende tijd meer dan genoeg om iedereen te voorzien.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer