Partnerbericht

Financiering verduurzamen woning 

De overheid stelt een aantal financiële regelingen en subsidies beschikbaar, zodat het verduurzamen van de woning voor particulieren betaalbaar wordt. Met deze regelingen en subsidies wil de overheid de doelstellingen van het Klimaatakkoord realiseren. In 2030 moet iedereen van het gas af en aan het eind van 2020 moet 14% van alle energie in Nederland duurzaam opgewekt worden. Elk jaar verandert er wel iets aan deze landelijke regelingen. Ook komen er elk jaar nieuwe financiële regelingen bij. Wat zijn de belangrijkste veranderingen in 2020?

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Vanaf 2020 verandert de ISDE die huiseigenaren kunnen krijgen voor het duurzaam verwarmen van hun huis. Op die manier wil de overheid het gebruik van gas verminderen. De ISDE geldt vanaf 2020 niet meer voor biomassaketels en pelletkachels en voor woningen waarvoor de gasaansluitplicht is vervallen. De subsidie kan alleen nog worden aangevraagd voor het aanschaffen van zonneboilers en warmtepompen. Is er voor 2020 een pelletkachel of biomassaketel aangeschaft? Dan komt de huiseigenaar nog in aanmerking voor subsidie. De gekozen apparaten moeten dan wel op de apparatenlijsten van de Rijksoverheid staan, om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de duurzame eisen. Vanaf 2021 wordt isolatie ook als maatregel toegevoegd aan de ISDE.

Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH)

Voor isolatie van een particuliere koopwoning heeft de overheid vanaf 2 september 2019 opnieuw subsidie beschikbaar gesteld voor huiseigenaren die daadwerkelijk zelf in de woning wonen. Voor leden van een Vereniging van Eigenaren (VvE) met koophuis bestond de isolatiesubsidie SEEH al langer. De SEEH voor de VvE geldt nog tot 2023. De SEEH voor eigenaar én bewoner geldt tot en met 31 december 2020. Zijn er ná 15 augustus 2019 minstens twee isolatiemaatregelen uitgevoerd? Dan kan de woningeigenaar ongeacht de startdatum van de regeling (2 september 2019), nog 20% van de kosten voor de isolatiemaatregelen terugvragen. Met isolatie wordt de koopwoning energiezuiniger, wat zorgt voor een besparing op de energierekening en een bijdrage aan een duurzamer Nederland. Vanaf 2021 verandert de SEEH voor eigenaar én bewoner in de ISDE.

Warmtefonds

Zoals in het Klimaatakkoord al aangegeven is, wordt het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF), dat duurzaamheidsleningen verstrekt, in februari 2020 vergezeld door het Warmtefonds. Zowel VvE’s als particulieren kunnen nu een Energiebespaarlening aanvragen bij het NEF voor verschillende duurzame ingrepen in huis die voor een energiebesparing zorgen. Huiseigenaren moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen willen zij een lening ontvangen van het NEF.

Het Warmtefonds wordt naast het NEF opgezet, zodat alle huiseigenaren ongeacht hun financiële status recht hebben op een zelfde soort lening om te verduurzamen. Ook deze huiseigenaren hebben volgens het kabinet recht op verduurzaming en de voordelen daarvan. Woningeigenaren ontvangen de lening niet zelf, maar de lening wordt in een pot gestopt waaruit de aannemer kan putten. De lening loopt maximaal twintig jaar en een huiseigenaar kan maximaal € 25.000,- lenen. Hiermee wil de overheid voorkomen dat de kosten van de lening hoger worden dan de besparing op de energierekening.  

Salderingsregeling verlengd tot 2023

Al midden 2019 werd bekendgemaakt dat de salderingsregeling, die officieel ten einde zou komen in 2020, nog minstens doorgaat tot 2023. Met de salderingsregeling kunnen particulieren die eigen groene energie opwekken met zonnepanelen de zelfopgewekte energie ‘salderen’ met energie die zij afnemen van een energieleverancier. De teruggeleverde kWh’s worden dan verrekend met de afgenomen kWh’s. Als er meer elektriciteit wordt teruggeleverd dan afgenomen, wordt er per kWH een terugleververgoeding betaald. Vanaf 2023 wordt de salderingsregeling langzaam afgebouwd, met als doel de regeling in 2030 helemaal af te schaffen.

Subsidieregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH)

De overheid is met het project Proeftuinen Aardgasvrije Wijken al bezig om 100 wijken aardgasvrij te maken. Met de SAH wil de overheid nog minstens 100.000 (ver)huurders stimuleren om de woning versneld aan te sluiten op warmtenetten en zo van het gas af te gaan. Zowel sociale- als particuliere huurwoningen komen in aanmerking voor deze subsidie. Vanaf 2020 tot 2023 is er in totaal € 200 miljoen vrijgemaakt voor de kosten voor het aardgasvrij maken van de woning. Ook kan er een gedeelte van deze subsidie worden gebruikt voor isolatie, maar of een huiseigenaar hiervoor in aanmerking komt hangt af van de startsituatie (wat betreft isolatie) van de huurwoning.

Overige financiële tegemoetkomingen verduurzamen

Naast deze nieuwe financiële tegemoetkomingen en de bestaande aangepaste tegemoetkomingen, zijn er nog vele andere opties waardoor de woning tegen gunstige voorwaarden verduurzaamt kan worden. Gemeenten hebben ook nog elk hun eigen subsidies en leningen, zoals bijvoorbeeld de Regeling Reductie Energieverbruik. Daarnaast kan de gemeente als proeftuin gelden om van het aardgas af te komen. Ook de subsidieregeling Renovatieversneller houdt woningcorporaties druk bezig.

Daarnaast kan een woningeigenaar de btw van de aanschaf en installatie van zonnepanelen terugvragen aan de Belastingdienst, kan er nog steeds extra hypotheekruimte worden vrijgemaakt bij verscheidene banken en geldt er een laag btw-tarief op het arbeidsloon van woningisolatie. Het huis verduurzamen begint al bij de afname van groene energie. Als particulier is energie vergelijken slim. Zo kan er een voordelig groen energiecontract afgesloten worden met 100% groene energie.

Verduurzamen woning biedt financiële voordelen

Verduurzamen lijkt een grote investering, maar uiteindelijk betaalt het zich terug op de energierekening. Ook levert een huis met een hoger energielabel meer op bij de verkoop dan een huis met een lager energielabel. Verduurzamen leidt tot waardevermeerdering en draagt bij aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord.