Foto: Pixabay

Partnerbericht

Fijnstoffen, daar zit een luchtje aan!

Steeds vaker zien we berichten in de media over fijnstoffen en slechte luchtkwaliteit. Wat zijn fijnstoffen precies? Hoe ontstaat dit? En waarom is het slecht voor je gezondheid? Stof tot nadenken. In dit artikel alles over fijnstoffen en tips over wat je er zelf tegen kunt doen.

Meer doden door luchtvervuiling dan door roken?
Voor de goede orde, roken is erg slecht voor je gezondheid. Maar dit is iets waar je zelf invloed op hebt, luchtvervuiling niet. Volgens een onderzoek in the Guardian is het aantal doden in Europa twee keer zo hoog dan eerder geschat. “Luchtvervuiling is een belangrijker doodsoorzaak dan roken”, zegt de Duitse hoogleraar Thomas Münzel die betrokken was bij het onderzoek. Gemiddeld wordt een mensenleven met twee jaar verkort.

Wat zijn fijnstoffen?
Fijnstoffen zijn een belangrijk onderdeel van luchtvervuiling. Hieronder vallen alle zwevende deeltjes die kleiner zijn dan 10 micrometer. Deze deeltjes bestaan voor het grootste deel uit zwaveldioxide, stikstofoxiden en ammoniak, ook elementair koolstof en koolstofverbindingen dragen bij aan fijnstof. Hoeveelheden/concentraties worden in verschillende maten uitgedrukt. Een in Nederland en Europa veel gebruikte maat voor luchtkwaliteit is “microgram per kubieke meter buitenlucht” (μg/m3).

De Europese Unie heeft Europese richtlijnen om te grote hoeveelheden aan fijnstof te voorkomen. Hierin wordt onderscheid gemaakt in de toegestane concentratie van verschillende stoffen. Ook in Nederland worden bij de meting van fijnstoffen normen gehanteerd. Echter, er is in principe geen veilige norm dat vrij is van risico’s. Fijnstof is altijd schadelijk!

Waar komt fijnstof vandaan?
Er is niet maar één bron te noemen waar fijnstof vandaan komt. Fijnstof is een verzameling van verschillende soorten stofdeeltjes. Wegverkeer en industrie zijn in ons land de belangrijkste bronnen van luchtvervuiling. Fijnstof wordt verder veroorzaakt door:

–  Zeezout; de bodem of de wind
–  Het afsteken van vuurwerk
–  Stallen; zoals van gedroogd mest, strooisel en voer
–  Open haarden, houtkachels en barbecues
–  Het huishouden; bij koken of wanneer je simpelweg iets in de oven laat verbranden

Waarom zijn fijnstoffen zo slecht voor je gezondheid?

Het Europees Milieu Agentschap (EMA) verklaarde vorig jaar dat de Nederlandse lucht tot één van de slechtste van Europa behoort. De luchtkwaliteit in Nederland is niet overal gelijk. De vervuilde lucht komt vooral voor in de steden, op drukke wegen en bij grote industriegebieden.

Zoals de naam het al zegt, het gaat om hele kleine fijne deeltjes, die je dus makkelijk inademt. Na het inademen nestelen de deeltjes zich in je longen en/of komen ze terecht in de bloedbaan. Mogelijke klachten van blootstelling van fijnstof op de lange termijn zijn hoesten, benauwdheid en luchtwegklachten. Het kan ook effect hebben op het hart- en vaatsysteem en zelfs je productiviteit. Mensen met chronische longziekten of hart- en vaatziekten kunnen te maken krijgen met een toename van hun klachten.

Tips om schade van fijnstoffen te beperken
Heb je in je woon- of werkomgeving last van een slechte luchtkwaliteit of gezondheidsklachten? Dan kan dit komen door teveel fijnstof. Minder ademhalen is natuurlijk geen optie, daarom hieronder enkele bruikbare tips:

1. Meten = weten. Het is belangrijk te weten óf en hoeveel fijnstoffen je in je woning of op je werkplek hebt, het liefst met een aanvullend onderzoek en advies. Hier kom je achter door een fijnstofmeting. Als je wilt weten hoe het is gesteld met de concentratie fijnstof in de buitenlucht van jouw omgeving, dan vind je meer informatie op de website van het Luchtmeetnet.nl.

2. Voorkomen is beter dan genezen. Probeer uitstoot zoveel mogelijk te beperken. Laat bijvoorbeeld vaker de auto staan. Zorg ook voor een goede algehele gezondheid om weerbaarder te zijn tegen verontreinigde lucht.

3. Beperk fijnstoffen in je huis. Het fornuis is de grootste bron van (ultra)fijnstof, zet de afzuigkap op de maximale stand. Zorg voor een goede ventilatie in je woning. Vervang houtkachels of open haard door een pelletkachel en gebruik deze niet iedere dag. Je zou ook een luchtreiniger in je woning kunnen plaatsen.

4. Let op bij de keus van je interieur. Zorg voor makkelijk schoon te houden meubels en voorkom onnodige stof. Kies voor gladde vloerafwerking in plaats van tapijt. Een likje nieuwe verf in de kamer? Gebruik verf met zo min mogelijk oplosmiddelen, liefst op waterbasis. Waar mogelijk plaats apparatuur in een aparte ruimte. En vergeet vooral luchtzuiverende planten niet.

5. Sport in een gezonde omgeving. Bij het sporten adem je veel lucht in. Vermijd hardlopen of fietsen langs drukke wegen. Kies liever een route langs wegen met minder verkeer. Doe rustig aan bij Smog. Vooral als je al klachten van je luchtwegen hebt.

Dit artikel is tot stand gekomen door GreenAds.