Partnerbericht

Feestelijke opening tentoonstelling Gierzwaluw, ver weg en ook dichtbij Bibliotheek Haarlem Noord

Verslag opening Tentoonstelling

Afgelopen donderdag 7 juni werd de educatieve tentoonstelling ‘Ver weg, maar ook dichtbij’ geopend met een leuke les voor de kinderen van groep 7 van basisschool de Dolfijn. Ronald van Zon van de WakaWaka Foundation vertelde over de noodzaak van het slimme lampje op zonne-energie en de plnnen om alle schoolkinderen in de zusterstad Mutare zo’n leeslampje te geven. De Haarlemse theaterartiest  Hakim Traïdia, (o.m. bekend van Sesamstraat) vertelde een prachtig verhaal over het leven van een trekvogel en samen met Jos Slenter van de vogelwerkgroep gaf hij interactief les aan de leerlingen over de gierzwaluw. De gierzwaluw overwintert in Mutare en broedt in het voorjaar in Haarlem. De gierzwaluw verbindt de twee leefwerelden tussen West-Europa en zuidelijk Afrika, zoals de Stedenband dat ook doet. Dit jaar bestaat de stedenband Haarlem-Mutare 20 jaar. Deze band wordt gesymboliseerd door de gierzwaluw.

De tentoonstelling is een onderdeel van het breed project van de Stedenband Haarlem-Mutare. Gedurende het gehele jaar 2012 gaan we een groot aantal activiteiten uitvoeren waarbij we de gierzwaluw als een verbindend element gaan gebruiken. Voor het basisonderwijs is hiervoor de educatieve website http://www.haarlem-mutare.nl/gierzwaluw/ beschikbaar. Deze website wordt in de loop van het schooljaar nog verder uitgebreid.

 

Stadsbibliotheek Haarlem Noord

Planetenlaan 170
2024 EX Haarlem
023 – 5115300

Reguliere openingstijden:

maandag

13:00 – 20:00

dinsdag

13:00 – 18:00

woensdag

11:00 – 18:00

donderdag

13:00 – 20:00

vrijdag

11:00 – 18:00

zaterdag

10:00 – 14:00