Partnerbericht

Facebook campagne: Onderwijs voor élk kind!

Facebook campagne Onderwijs voor élk kind!
1 april – 31 mei 2014
www.facebook.com/GAW2014NL

Waarom deze actie?
De mondiale actieweek van GCE-International (4-11 mei 2014) staat dit jaar in het teken van inclusief onderwijs voor kinderen met een beperking. Wereldwijd volgen steeds meer kinderen basisonderwijs, dankzij de inspanningen van overheden, particuliere organisaties en instellingen en individuen. Maar bij de pogingen om onderwijs voor iedereen bereikbaar te maken, worden  kinderen met een handicap vaak over het hoofd gezien. In Nepal bijvoorbeeld, heeft 85% van de kinderen die niet naar school gaan, een beperking. En volgens het ministerie van onderwijs in Ethiopië gaat daar slechts 3% van de kinderen met een beperking naar school.

Niet de beperking zelf, maar barrières in de omgeving  verhinderen deze kinderen deel te nemen aan het onderwijs. Bijvoorbeeld omdat een blind kind niet alleen naar school kan lopen. Of omdat een kind met een verstandelijke beperking een aangepaste benadering nodig heeft van de leerkracht. Vaak zijn het mensen zonder handicap, zelfs  leerkrachten en de familie, die het niet nodig vinden dat kinderen met een beperking naar school gaan. Omdat ze weinig van dit kind verwachten.

Maar kinderen met een handicap hebben onderwijs minstens zo hard nodig als anderen om later een eigen bestaan te kunnen opbouwen. Ze hebben er bovendien recht op om samen met kinderen zonder beperking naar school te kunnen. Daar zijn misschien extra voorzieningen voor nodig, maar het kan. Italië is daar een voorbeeld van. Dit is het enige land in Europa waar 99% van de kinderen met een handicap samen met kinderen zonder handicap onderwijs volgen.

Ons doel
In Nederland vraagt GCE-NL samen met vele andere organisatiesook aandacht voor inclusief onderwijs voor kinderen met een beperking. Met de Facebook campagne stellen we de vraag: Hoe kunnen kinderen met een handicap wél naar school? We vragen iedereen om ervaringen, tips en tools te delen. Doel van deze actie is te laten zien dat het, ongeacht de omstandigheden, wel degelijk mogelijk is om kinderen met en zonder beperking samen naar school te laten gaan.

Deel je verhaal!
We nodigen iedereen uit om ideeën, goede voorbeelden, tips en tools te delen. Het kan je eigen school-ervaring zijn, van vroeger of nu; misschien heb je interessante informatie of ken je filmpjes; misschien heb je meegewerkt aan een succesvol inclusief project, of misschien weet je hoe je het belang van inclusief onderwijs het beste onder de aandacht kunt brengen.

We zoeken voorbeelden uit de hele wereld van kinderen die ondanks een beperking gewoon samen met andere kinderen naar school gaan. Jouw bijdrage mag zowel in het Nederlands als in het Engels.

Met positieve beelden, filmpjes, verhalen, slogans en alles wat je kunt delen op Facebook, willen we mensen inspireren mee te denken over mogelijkheden om kinderen en jongeren met en zonder beperking samen naar school te laten gaan.  Ook willen we graag van jou weten waarom jij dit zo belangrijk vindt!

Doe mee!
Doe mee met deze actie, door zelf ervaringen te delen of door de pagina www.facebook.com/GAW2014NL te liken en anderen te vragen hetzelfde te doen. Je kunt je ervaringen direct posten op Facebook of sturen naar GAW2014NL@edukans.nl. Bianca van der Horst (van 100%Slechthorend) beheert deze pagina namens GCE-NL en zal er voor zorgen dat ook jouw ervaring wordt gedeeld!

Respect voor privacy!
Jouw input is nodig om deze actie een succes te maken. Als je materiaal post of opstuurt dat niet je eigen ervaring betreft, stuur dan s.v.p. alleen materiaal van mensen die jou toestemming hebben gegeven dit materiaal te gebruiken.

Meer informatie over GCE-Nederland en de actieweek vind je op: http://www.globalcampaignforeducation.nl/gawinclusief

Aan deze actie werken mee: Dutch Coalition on Disability and Development (DCDD), UNICEF Nederland, Light for the World, Koninklijke Kentalis Internationaal, Gushi, Liliane Fonds, VSO Nederland, Leprastichting, Visio.