Partnerbericht

Extra geld voor inzet Millenniumdoelen

Zo kan 3.000 euro die wordt ingezameld voor een ontwikkelingsproject worden verhoogd tot 9.000 euro. Scholen, buurtcomités, winkeliersverenigingen of andere organisaties kunnen hun aanvraag voor steun indienen bij COS UtrechtImpulsis ondersteunt de geschikte aanvragen bovendien met advies en verdere expertise.

Op woensdag 5 maart tekenden wethouder Robert Giesberts, Cora Jansen van Impulsis en Ineke Rijndorp van COS Utrecht de samenwerkingsovereenkomst. De voorwaarden voor ondersteuning zijn te vinden op de websites www.utrecht.nl/internationaal en www.cosutrecht.nl

De contractpartners zijn het eens: "Dit is meer dan een papieren samenwerking. Met deze samenwerking helpen we de bewoners van Utrecht heel praktisch om een bijdrage te leveren aan een rechtvaardige wereld."

Utrecht heeft zich in april 2007 uitgeroepen tot Millenniumgemeente en probeert via verschillende acties de Millenniumdoelen onder de aandacht te brengen en bewoners te stimuleren een bijdrage te leveren aan het behalen van die doelen. Bestrijding van extreme armoede, alle kinderen naar de basisschool en een duurzaam milieu krijgen prioriteit in Utrecht. Met de regeling worden particuliere organisaties in Utrecht gestimuleerd zich extra in te zetten om de Millenniumdoelen te realiseren.