Economische relaties herzien
Een belangrijk besluit in de Normencommissie van de ILO afgelopen juni was een herbevestiging van een eerdere ILO resolutie, daterend uit 2000, waarin wordt gesteld, dat de economische relaties met Myanmar – in Nederland beter bekend als Birma – moeten worden herzien. Birma/Myanmar staat al jarenlang op de 'zwarte lijst' van de ILO vanwege de schending van de belangrijke ILO-Conventie tegen dwangarbeid. In Birma is er wat dit betreft echter geen sprake van enige verbetering, maar eerder van verslechtering, zo constateerde de Normencommissie. Vandaar de hernieuwde oproep aan de regeringen, werkgevers en werknemers om de economische relaties te herzien.

Drie Ministeries betrokken
De Nederlandse expertbijeenkomst heeft de economische relaties tussen Nederland en Birma als onderwerp. Het wordt georganiseerd door de drie naast-betrokken Ministeries. Dit zijn het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als eerstverantwoordelijke, samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en met het Ministerie van Economische Zaken. De bijeenkomst vindt op 3 november plaats. Het CNV is voor de bijeenkomst uitgenodigd en zal aanwezig zijn.

Meer  informatie op de website van CNV Internationaal

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer