Partnerbericht

EVS Studenten Symposium. Bedrijfsleven en Ontwikkelingslanden

Bedrijfsleven en ontwikkelingssamenwerking werden tot voor kort vaak als onverenigbare werelden gezien, maar daar is verandering in gekomen. MVO initiatieven, partnerships en allianties tussen bedrijfsleven en ontwikkelingsorganisaties zijn veelvuldig in het nieuws en dat het bedrijfsleven een cruciale rol speelt in armoedebestrijding en het behalen van de Millennium Ontwikkelingsdoelen wordt ook onder sociaaldemocraten niet meer als vloeken in de kerk beschouwd. Langdurige economische groei is met afstand het meest effectieve middel tegen armoede. Juist de private sector is immers de motor van economische groei en zorgt bijvoorbeeld voor werkgelegenheid en noodzakelijke belastingopbrengsten in ontwikkelingslanden. 

Duurzame economische groei betekent juist ook de economische integratie van arme groepen mensen. Nog steeds moet meer dan de helft van de wereldbevolking rondkomen van minder dan een dollar per dag. Juist hierin ligt de directe uitdaging voor de toekomst: hoe kunnen bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en politiek zorgen dat het bedrijfsleven in ontwikkelingslanden wordt versterkt en daadwerkelijk duurzame groei tot stand komt? Én dat die groei ook ten goede komt aan grote groepen in ontwikkelingslanden.

 

aanmelden: www.evertvermeer.nl

 

 

Datum:             zaterdag 22 november (10.00-18.00)

Locatie:            ROC Midden Nederland Utrecht ( Vondel

Aanmelden:    Klik hier om je aan te melden en voor informatie

Voor wie:          Studenten & Young Professionals

Toegang          10 euro