Partnerbericht

Evert Vermeer Lezing met Rick van der Ploeg

De gevolgen van de financiële en economische crisis vergen alle politieke aandacht. Voordat de financiële crisis in alle hevigheid losbarstte waren andere crises langer sluimerend gaande: over klimaat, energie, voedsel en water. Op het moment dat in Kopenhagen de wereld zich buigt over een politiek antwoord op de klimaatcrisis schetst Rick van der Ploeg de politieke dilemma’s waar deze crises ons voor plaatsen en geeft een voorzet voor een sociaal-democratisch antwoord. Welke maatregelen zijn noodzakelijk en hoe behouden we een toekomst waarbij zowel kansen, als lasten rechtvaardig worden verdeeld?

Recente publicaties van Rick van der Ploeg gaan onder meer over de gevolgen van de mondiale crises voor ontwikkelingslanden, de vloek van grondstoffenrijkdom in Afrikaanse landen en de hervorming van politieke instituties en publieke sectoren in Europa.

Rick van der Ploeg is hoogleraar economie aan de University of Oxford en hoogleraar politieke economie aan de Universiteit van Amsterdam.

Van 1998 tot 2002 was Van der Ploeg staatssecretaris voor cultuur en media in het Kabinet Kok II. Na de verkiezingen van 2002 keerde hij terug naar de wetenschap. Verder is Van der Ploeg voorzitter van de Scientific Council van het CESifo netwerk (Universiteit van München), Research Fellow van het CEPR te Londen, voorzitter van Kunstencentrum De Appel (Amsterdam) en was hij vice-voorzitter van Unesco Wereld Erfgoed Comité (2003-2007).

De vorige Evert Vermeer Lezingen werden gehouden door Prof. Dr. Jan Pronk (2007) en door de voormalig president van Mozambique Joaquim Chissano (2008).

Entree: € 7,50 (donateurs van de EVS en studenten gratis).

Aanmelden voor de Evert Vermeer Lezing 2009 kan tot donderdag 10 december. Dit kan per mail via evs@evertvermeer.nl onder vermelding van ‘Evert Vermeer Lezing’.

Locatie: De duif, Prinsengracht 754 te Amsterdam

Tijd: 20.00 uur – 22.00 uur