De resolutie, getiteld "maatschappelijk verantwoord ondernemen: een nieuw partnerschap", werd door een grote meerderheid tijdens een plenaire vergadering van het Europees Parlement aangenomen. De resolutie, opgesteld door Europarlementariër Richard Howitt is een reactie op de MVO Mededeling die in maart 2006 door de Europese Commissie werd gepubliceerd. De Commissie omschreef daarin MVO als 'de wetgeving voorbij' en koos ervoor maatregelen ter stimulering van MVO te formuleren op zuiver vrijwillige basis. De Mededeling werd opgesteld zonder NGO's en vakbonden erbij te betrekken.

 

Hoewel de resolutie de vrijwillige MVO-benadering van de Commissie erkent, wordt een meer pragmatische benadering bepleit. Zowel verplichte als vrijwillige initiatieven zouden moeten worden overwogen, afhankelijk van de situatie.

 

De resolutie pleit verder voor verplichte rapportage over sociale- en milieueffecten van ondernemingsactiviteiten. Daarnaast wordt de Commissie gevraagd een systeem in te stellen waarbij slachtoffers van misdragingen door Europese bedrijven, waar ook ter wereld, verhaal kunnen halen bij Europese rechtbanken.

 

Andere belangrijke kwesties in de resolutie betreffen transparantie van lobby, het instellen van een ombudsman op het gebied van MVO en een zorgplicht voor leidinggevenden in ondernemingen om de schadelijke effecten van ondernemingsactiviteiten op mens en milieu tot een minimum te beperken.

zie ook http://www.mvo-platform.nl

Bewuster geworden door dit artikel?

Onze journalistiek is toegankelijk voor iedereen en dat willen we zo houden. Met een kleine bijdrage help jij ons anderen ook bewust te maken. Alvast bedankt!

Ja, ik doe graag een eenmalige donatie!
Hoeveel wil je doneren?
somo

SOMO

SOMO is een onafhankelijke not-for-profit onderzoeks- en netwerkorganisatie. SOMO richt zich op duurzame ontwikkeling, zowel sociaal, …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer