Biografie Pieter Marres
De eerste 25 jaar van zijn loopbaan heeft Pieter Marres (1946) in de ontwikkelingssamenwerking gewerkt. Naderhand is hij werkzaam geweest als diplomaat met een nadruk op management en economie. Hij was directeur van het Koninklijk Instituut voor de Tropen, ambassadeur in Ethiopië en vervolgens ambassadeur voor VN vredesmissies in Ethiopië en Eritrea. Van 2004 tot 2008 was hij ambassadeur in Thailand. Ook heeft hij voormalig Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Bert Koenders, geadviseerd bij het opstellen van de nota Samenwerken, Maatwerk, Meerwaarde. Deze nota formuleert de basisprincipes voor het Tweede Medefinancieringsprogramma (MFSII). Marres is, mede door zijn expertise, door Jean Penders benaderd om het voorzitterschap over te nemen.

Marres’s keuze voor VSO
Pieter Marres kent VSO vanaf het begin van zijn carrière. Hij werkte in 1972 als vrijwilliger in Lesotho, in Zuidelijk Afrika, voor het Bureau voor de Statistiek. Hij leerde daar een VSO-vakdeskundige kennen, die een paar hutten verderop woonde. "Het interessante vind ik dat VSO altijd bij haar kernactiviteit is gebleven: een organisatie die vakdeskundigen tegen een lokaal salaris uitzendt. Dat vind ik krachtig en spreekt mij aan. De ontwikkelingssamenwerking wordt onder de loep gehouden en dat is op zich een goede zaak. Zelf ben ik ook best kritisch. Maar ik denk dat armoedebestrijding door kennisoverdracht een effectieve aanpak is van de problematiek. Voor mij persoonlijk is nu de cirkel rond. Ik leerde VSO in mijn eerste baan kennen en nu, in een andere functie op een andere leeftijd en met andere ervaringen, ben ik voorzitter van VSO." 

Kritisch en doelbewust naar winst
Er is binnen het bestuur veel expertise en ervaring op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Met de komst van Pieter Marres is dat nog meer versterkt. Hij ziet zijn functie van voorzitter met plezier en vertrouwen tegemoet. De komende jaren zet hij zich belangloos in om meer inkomsten te genereren zodat VSO meer mensen kan blijven uitzenden. Ook wil hij de stichting bekender maken bij het Nederlandse publiek en de banden met het bedrijfsleven verder versterken.

Afscheid Jean Penders
VSO Nederland heeft eind mei afscheid genomen van Jean Penders. Hij is 12,5 jaar voorzitter geweest en zich belangeloos en waardevol voor de stichting ingezet. Joris Eekhout, directeur van VSO Nederland, is blij met de komst van de nieuwe voorzitter: "Pieter Marres heeft veel expertise in onze sector en heeft een groot netwerk." Eekhout prijst ook de vertrekkende voorzitter. "Penders heeft zich jaren lang belangeloos ingezet en veel voor VSO Nederland maar ook voor VSO Internationaal betekend. Hij heeft bijgedragen aan waar VSO Nederland nu staat."

///

Over VSO
VSO werkt aan de wereld. Ons doel is een wereld zonder armoede, waarin mensen samenwerken om hun ontwikkelingsmogelijkheden te realiseren. VSO is een internationale ontwikkelingsorganisatie die op aanvraag vakdeskundigen uitzendt naar met name Afrika en Azië. Vakdeskundigen delen daar tegen een lokale vergoeding de kennis en ervaring waaraan het hun collega’s ontbreekt. Daardoor kunnen mensen uiteindelijk zelf in hun levensonderhoud voorzien, zonder daarbij afhankelijk te zijn van giften en goederen. Werken aan de wereld kunnen zij niet alleen. Daarom werken wij steeds meer samen met bedrijven en instellingen. VSO Nederland maakt deel uit van een wereldwijd netwerk.

Interview mogelijkheid:
Zowel Pieter Marres, bestuursvoorzitter als Joris Eekhout, directeur VSO Nederland zijn beschikbaar voor een (duo)interview. Ook zijn er hoge resolutie portretfoto’s op te vragen.

Meer informatie en beeldmateriaal:
VSO Nederland
Nienke van der Zwan, PR manager
Telefoon: 030 232 06 00 / 06 302 14 202
E-mail: n.vanderzwan@vso.nl
www.vso.nl

VSO nieuw

VSO Nederland

VSO werkt aan blijvende verandering door kennis en vaardigheden te delen in de armste gebieden van Afrika en Azië. Zo bouwen we aan …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer