Partnerbericht

Er is nog veel werk te doen 3 maanden na de explosie in Beiroet

De Nederlandse hulporganisaties CARE, Cordaid, Dorcas, Save the Children, Stichting Vluchteling  en World Vision, hebben binnen het samenwerkingsverband van de Dutch Relief Alliance (DRA), de afgelopen 3 maanden veel werk verzet om de schade na de explosie in Beiroet te herstellen. De werkzaamheden variëren van het uitdelen van voedsel en water tot het repareren van huizen en bedrijven en het bieden van traumabegeleiding. Hoewel er al veel is bereikt via het gezamenlijke project, dat gefinancierd wordt door het ministerie van Buitenlandse Zaken, is er de komende tijd  nog veel te doen in de Libanese hoofdstad.

Op 4 augustus 2020 veroorzaakte een enorme explosie in de haven van Beiroet een grote ravage. Duizenden mensen raakten gewond en bijna 200 inwoners overleefden de ramp niet. Honderdduizenden mensen hadden schade aan hun huis of bedrijf en velen raakten in één klap dakloos. De chaos en ravage waren nauwelijks te overzien.

Voedsel en water
Direct na de ramp was er grote behoefte aan schoon water en voedsel. De DRA installeerde daarom watertanks en deelde meer dan 1.200 voedselpakketten uit. De vraag naar voedsel is op dit moment, enkele maanden na de ontploffing, nog steeds groot. Dit komt mede door de economische crisis in Libanon. Voor ongeveer 200 mensen wordt daarom 5 dagen per week een warme maaltijd bereid.

Dalende temperaturen
Een belangrijk onderdeel van de noodhulp van de DRA is het repareren van de huizen. Na een zorgvuldige voorbereidingsfase is dit onlangs gestart en zijn inmiddels al meer dan 35 huizen hersteld. Het is noodzakelijk om hier de komende weken voortvarend mee door te gaan, vanwege de dalende temperaturen met de winter op komst. Ook voor de veiligheid van vrouwen en kinderen is een huis, met deuren en ramen die dicht kunnen, erg belangrijk.

Veel winkels zijn flink beschadigd door de explosie. Daarom hebben 55 ondernemers een financiële bijdrage gekregen en bij veel van hen is de schade inmiddels hersteld. Het doel is om het eigen bedrijf weer te laten draaien, zodat ondernemers zelf kunnen zorgen voor hun inkomen.

Psychosociale steun
Naast het voorzien in een materiële behoefte is er ook aandacht voor de psychische schade die  mensen hebben opgelopen. Inwoners zijn enorm getraumatiseerd door de ontploffing en de ravage daarna. Veel mensen zijn hun gevoel van veiligheid kwijt. Psychosociale hulpverleners hebben inmiddels traumabegeleiding aan ruim 500 kinderen en bijna 2.000 volwassenen verleend.

Hygiëne
Het aantal corona besmettingen in Libanon is al weken hoog, rond de 2.000 per dag en dit aantal loopt niet terug. Bij de gezamenlijk noodhulp van de DRA speelt voorlichting over hygiëne in relatie tot het voorkomen van verspreiding van corona dan ook een grote rol. Er is uitleg gegeven over het belang van handen wassen, het gebruik van mondkapjes en het houden van afstand om een besmetting zoveel mogelijk te voorkomen. Ruim 7.000 inwoners zijn inmiddels bereikt. De interesse is groot en er wordt veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vragen te stellen.

Daarnaast zijn er materialen uitgedeeld die van belang zijn voor een goede hygiëne, zoals bijvoorbeeld zeep. Voor vrouwen en meisjes zijn speciale hygiënepakketten beschikbaar gesteld.

Hoewel er al veel bereikt is, is er ook nog veel te doen in Beiroet. De komende maanden gaat de DRA verder met de projecten die zijn gestart op het gebied van voedsel, huisvesting, inkomensverbetering, traumabegeleiding, hygiëne en voorlichting over corona. De gezamenlijke noodhulp van de DRA loopt door tot en met januari 2021.

Dutch Relief Alliance
De Dutch Relief Alliance is een coalitie van 15 Nederlandse hulp- en ontwikkelingsorganisaties, die samenwerken met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij grote internationale crisissen werken hulporganisaties samen om snel en effectief hulp te bieden. De Nederlandse overheid financiert de gezamenlijke noodhulpacties. In Libanon zijn 6 organisaties betrokken bij de noodhulp. Dit zijn Cordaid, CARE, Dorcas, Save the Children, Stichting Vluchteling en World Vision.

Het project wordt geleid door Dorcas. Meer informatie over Dutch Relief Alliance.