Partnerbericht

Eis een leefbaar loon voor de mensen die onze kleding maken

Met de nieuwe Good Clothes, Fair Pay campagne roepen we op tot wetgeving voor leefbaar loon in de wereldwijde kleding-, textiel- en schoenenindustrie. We hebben één jaar de tijd om 1 miljoen handtekeningen op te halen.

Dit is een unieke kans om het leven van textielarbeiders structureel te verbeteren. Momenteel krijgen zij vaak te weinig betaald om genoeg voedsel, medicijnen en – hoe ironisch – kleren van te kopen. ūüĎē

Met genoeg handtekeningen kunnen we wetgeving eisen die bedrijven verplicht om te zorgen dat er in hun keten een leefbaar loon wordt betaald. Doe je mee? Teken nu en laat jouw stem horen!

Bron: www.youtube.com

Waarom jouw handtekening nodig is

Wereldwijd werken er miljoenen mensen in de kleding-, textiel- en schoenenproductie. De grote meerderheid krijgt niet genoeg betaald om in hun basisbehoeften te voorzien.

  • Deze mensen zitten vast in armoede, terwijl heel veel mensen in de keten profiteren van hun harde werk.
  • Door de coronapandemie is de onzekerheid van inkomen voor de makers van onze kleding alleen maar groter geworden.
  • Zij hebben geen sociaal vangnet¬† en er is vaak te weinig geld voor voeding, medische zorg en onderdak.

    Het is een zeer onre
    chtvaardig systeem van uitbuiting, en daar moet verandering in komen. Daarom is de campagne Good Clothes Fair Pay opgezet, een Europees Burgerinitiatief voor leefbaar loon in de toeleveringsketen van kleding. Wij willen dat er wetgeving komt die bijdraagt aan een eerlijk loon voor makers in de wereldwijde kledingindustrie. Help mee en teken! 

Good Clothes, Fair Pay Partners