Partnerbericht

Egypte: Vakbondsacties zullen de druk vergroten op democratisering

De nieuwe vakcentrale wordt de koepel van al bestaande onafhankelijke vakbonden voor medisch personeel en belastinginspecteurs, industriewerkers, ambtenaren en andere sectoren. Een van de actoren in de oprichting is CTUWS, sinds kort een projectpartner van FNV Mondiaal. CTWUS is het Center for trade Union and workers’ services, een onafhankelijke ngo die in 1990 is opgericht na een grote stakingsbeweging in de ijzer- en staalproductie.

Vanaf begin jaren 90 is de privatisering van de staatseconomie in Egypte echt op gang gekomen en vooral vanaf 2004 manifesteerde zich een groeiende protestbeweging van arbeiders in de publieke, maar ook steeds meer in private sector, die tot op heden voortduurt. Van 2004 tot 2008 vonden 1900 stakingen en andere protestacties plaats.

Een staking bij de 55.000 gemeentelijke onroerendgoed-belastinginners heeft in 2009 zelfs geleid tot de oprichting van de eerste onafhankelijke vakbond in Egypte, RETA (Real Estate Authority Workers), een unicum in de Arabische wereld. Ook RETA is een projectpartner van FNV Mondiaal en betrokken bij de oprichting van de nieuwe vakcentrale.

Stuwende kracht
Het nieuws over de oprichting van de nieuwe vakcentrale werd afgelopen zondag tijdens een van de grote manifestaties op het Tahrirplein bekend gemaakt. Toen werd meteen een algemene staking voor maandag afgekondigd. Ook werd meegedeeld dat er comités gevormd worden op alle werkplekken door het land om de infrastructuur te beschermen.

"Dit is een heel belangrijke stap voor alle Egyptenaren, die zo lang het recht op democratische vertegenwoordiging op de werkplek is ontzegd", zo reageerde de voorzitter van de International Trade Union Confederation (ITUC), Sharan Burrow op het nieuws. "Onafhankelijke bonden, die door het regime niet erkend zijn, hebben duizenden lokale stakingen en protesten in de afgelopen jaren georganiseerd. Ze zijn de stuwende kracht achter de massale mobilisatie van Egyptenaren in deze weken."

Vakbondacties zullen druk vergroten
"Deze vakbondsacties zullen de druk vergroten om echte democratische veranderingen en respect voor de mensenrechten te bewerkstelligen. Net als in Tunesië, waar de ITUC-gelieerde UGTT in de voorhoede van de democratische beweging staat, verwelkomen we de moed en vastbeslotenheid van de Egyptische werknemers om op te staan tegen een autocratisch en niet-legitiem regime", aldus Burrow.

De centrale raad van de ITUC komt deze week in Brussel bij elkaar om te praten over ondersteuning van de Tunesische en Egyptische vakbeweging.

Link:
FNV Mondiaal