Op de site wordt ingegaan op basale kennis van het internet, maar ook is er veel aandacht voor netwerkontwikkeling en audio- en videotools.

Het overgrote deel van de content is ontwikkeld door ontwikkelingswerkers, speciaal voor collega’s in de ontwikkelingssamenwerking.
Voorlopig is de site tweetalig; Spaans en Engels. In de toekomst worden andere talen toegevoegd.

ItrainOnline
IICD website

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer