Partnerbericht

Eerste aardappeldagen in Congo succesvol

Belangrijkste doel van het evenement was het stimuleren van economische activiteiten van aardappelboeren in het Grote Merengebied. Om zoveel mogelijk boeren te laten deelnemen, heeft de werkgroep Congo van LTO Noord een sponsoractie op touw gezet waarmee ze in totaal 2.350 euro ophaalden. Dankzij deze giften konden boeren die veelal moeten rondkomen van nog geen euro per dag het zich ook veroorloven aanwezig te zijn. Gemiddeld kostte deelname, inclusief de reis- en verblijfskosten, zo’n 100 euro. De gulle gevers hebben dus voor zo’n 24 boeren deelname mogelijk gemaakt.

Tijdens de aardappeldagen konden boeren relaties leggen met handelaren, kennis en ervaringen uitwisselen en knelpunten in de aardappelketen bespreken. Het vijfdaagse programma bevatte onder andere presentaties van praktijkproeven met kunstmest en selectie van rassen, excursies naar bedrijven en proefvelden, demonstraties en bijeenkomsten over irrigatie en boekhouding en workshops over marketing en onderzoek. De boeren gaven achteraf aan dat ze vooral de uitwisseling tussen de drie landen erg gewaardeerd hadden, evenals de actieve deelname van instanties als het ministerie van Landbouw. Ze hebben informatie opgedaan over opbrengstberekening, over pootgoedvermeerdering, erosiewerende hagen, kunstmestgebruik en nog veel meer.

Uiteraard zijn er na zo’n eerste editie ook verbeterpunten te noemen. Zo lagen de te bezoeken locaties ver van elkaar vandaan, verspreid over Noord-Kivu, een provincie groter dan heel Nederland. De wegen in Congo zijn erg slecht, het gros is onverhard. Bovendien zat het weer niet mee, het regende volop waardoor de wegen amper begaanbaar waren. Geregeld kwam een busje vast te zitten in de modder. Boeren uit Rwanda, Burundi en Congo hebben wel voor hetere vuren gestaan en reden na het losduwen van de busjes enthousiast verder naar een volgend leermoment.