Partnerbericht

‘Eerst naar School!’ Magazine over Nederlandse bijdrage aan Education for All

Op het World Education Forum wordt de balans opgemaakt van de Education for All-doelen en VN-Millenniumdoelen die in 2000 werden overeengekomen. Deze onderwijsdoelen, die iedereen het recht op onderwijs van goede kwaliteit garanderen, zouden in 2015 moeten zijn gerealiseerd.

Voortrekkersrol
Hoewel nog lang niet alle onderwijsdoelen zijn bereikt, is er wel forse vooruitgang geboekt. Vanuit Nederland is daaraan een belangrijke bijdrage geleverd. Zowel door de Nederlandse overheid, als door particuliere organisaties. Vooral tussen 2002 en 2010 speelde Nederland internationaal gezien een voortrekkersrol bij het realiseren van de onderwijsdoelen. Dat gold zowel voor de financiële steun als voor de inzet van kennis en expertise. Ook kenmerkte de Nederlandse onderwijssteun zich door de aandacht voor harmonisatie en coördinatie van de hulp en de innovatieve aanpak. Mede dankzij de Nederlandse belastingbetaler en donateurs kregen miljoenen kinderen in ontwikkelingslanden een kans op (beter) onderwijs.

Geliefd doel
Het magazine ‘Eerst naar school!’ geeft voorbeelden van diverse vormen van effectieve onderwijssteun die zowel door de overheid als door particuliere organisaties werd en wordt gegeven. Hoewel onderwijs geen prioriteit meer is in het Nederlandse ontwikkelingsbeleid, is het nog steeds een geliefd doel van een groot aantal particuliere organisaties, instellingen en bedrijven. GCE-NL pleit ervoor de in jaren opgebouwde kennis en expertise in Nederland niet verloren te laten gaan, maar in te zetten voor de nieuwe ontwikkelingsdoelen op onderwijs. Ook die zijn onderwerp van discussie op het World Education Forum in Korea.

Download of bestel hier het magazine 'Eerst naar School!'