Partnerbericht

Een groene generatie vraagt om een duurzame educatie

“Vorig jaar had ik niet durven dromen dat we er zouden komen. Nooit eerder spraken tientallen jongerenorganisaties zich gezamenlijk uit op het gebied van duurzaamheid.” Zegt Mouwen. De jongerenorganisaties hebben een duidelijke boodschap aan de overheid: ‘leid ons op voor de samenleving van de toekomst door duurzaamheid in het onderwijs te integreren’. Daarom wordt op donderdag 9 oktober, voorafgaand aan de Dag van de Duurzaamheid, een verdrag getekend tussen jongeren en Kamerleden. Het is een verdrag dat het belang van duurzaamheid in de curricula van het onderwijs onderstreept. Dit verdrag overhandigen we aan de Minister en Staatssecretaris van Onderwijs, die de opdracht krijgen te onderzoeken hoe duurzame ontwikkeling op integrale wijze in het Nederlandse onderwijs gefaciliteerd zou kunnen worden.

Opleiden voor de toekomst
Als jongerenvertegenwoordiger spreekt Mouwen dagelijks met jongeren die het anders willen. “Het huidige onderwijs is gebaseerd op de economie van het verleden. Jongeren willen opgeleid worden voor de toekomst, en voorbereid worden op de uitdagingen die er liggen. Duurzaamheid is het thema om invulling te geven aan deze toekomstige uitdagingen. Onderwijs speelt een essentiële rol in het stimuleren van duurzame ontwikkelingen. In het onderwijs is duurzaamheid momenteel versnipperd. Ondanks vele lokale en sectorale initiatieven ontbreekt samenhang, waardoor de impact beperkt blijft.”  

Geen groen = geen poen
Daarnaast blijkt dat duurzaamheid steeds meer economische kansen biedt. Bedrijven vragen naar jongeren die voor vernieuwing kunnen zorgen. Zij spreken hun zorgen uit over het onderwijs omdat ze aansluiting bij het werkveld missen. Meer dan 50 bedrijven en maatschappelijke partners ondersteunen dit verdrag omtrent duurzaamheid in het onderwijs dan ook. Zo stelde Bas Ruter, directeur duurzaamheid Rabobank Nederland, dat “mensen die voor de klas staan, opgeleid zijn met oude ideeën. Het zijn vooral jonge mensen die passie voor het onderwerp hebben en zeggen: ‘Wat kan ik doen?’ Maar ze zijn onmachtig om het op een moderne manier in hun werk vorm te geven.”

Brief
De afgelopen maanden sprak Mouwen samen met Groene Generatie, Studenten voor Morgen en Jongeren Milieu Actief met Kamerleden en werkgevers om een gezamenlijk, breed gedragen verdrag op te stellen aangaande duurzaamheid in het onderwijs. Op 2 september, Duurzame Dinsdag, ontvingen alle Kamerleden en de Commissie OC&W een brief met de oproep op 9 oktober steun te geven aan het verdrag.

Vraag uit de samenleving
Wij, jongeren, geloven in een faciliterende overheid. We willen een overheid die luistert naar de vraag in de samenleving. Docenten hebben behoefte om invulling te geven aan duurzaamheid, maar beschikken over onvoldoende kennis. Werkgevers hebben behoefte aan medewerkers met skills op het gebied van duurzaam ondernemen. En wij willen opgeleid worden voor de samenleving van de toekomst. Het ondertekenen van het verdrag op 9 oktober is daarvoor de basis.

Het Verdrag Duurzaamheid in het Onderwijs is een initiatief van JMA, Morgen en NJR.