Partnerbericht

Een duurzaam regeerakkoord? Daar teken ik voor.

Nu een nieuw kabinet in de maak is, voert SDG Nederland campagne voor een duurzaam regeerakkoord, met de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) als leidraad.

Op 17 maart ging Nederland naar de stembus. Intussen timmeren de winnende partijen aan een coalitie die het beleid de komende vier jaar moet vormgeven. Maar het zijn beslissende tijden waarin wij en onze planeet onder druk staan. Denk aan de klimaatcrisis, de afnemende biodiversiteit en de groeiende ongelijkheid. Aan een pandemie waarvan het einde nog altijd niet in zicht is.

Als we die dingen de komende jaren niet aanpakken, zullen ze ons nog veel langer achtervolgen. Daarom is het komende regeerakkoord zo belangrijk.

Wat we het nieuwe kabinet vragen, komt neer op ‘duurzaamheid’. Dat is meer dan groen alleen. Uiteraard hebben we klimaatactie en natuurherstel nodig. Maar duurzaamheid betekent ook gelijke kansen, innovatie en kwalitatieve banen.

Politiek mag niet achterblijven
De transitie naar meer duurzaamheid is al volop bezig. Overal in Nederland zijn mensen en bedrijven aan het experimenteren en innoveren. Als de overheid een handje helpt, kan die trend zich doorzetten en kunnen ze samen optellen tot iets revolutionairs.

Met de campagne #DuurzaamRegeerakkoord wil SDG Nederland die energie én bezorgdheden bundelen in een gezamenlijke oproep aan het nieuwe kabinet. Om zo ook de politiek mee op snelheid te krijgen.

Het manifest waar deze campagne op is gebaseerd, definieert duurzaamheid aan de hand van de zeventien duurzaamheidsdoelen (kortweg SDG’s of Sustainable Development Goals). De SDG’s zijn in 2015 afgesproken door de 193 VN-landen, waaronder Nederland. Maar ons land heeft de doelen nooit omgezet in een nationaal actieplan.

Manifest met drie centrale vragen
Concreet vraagt het manifest het nieuwe kabinet drie dingen: (1) maak een nationaal actieplan om de SDG’s te behalen; (2) zorg dat beleid en middelen hier consequent aan bijdragen; en (3) laat burgers, jongeren en organisaties hierover meedenken.

Zowel burgers als organisaties kunnen het manifest ondertekenen. Met die steun kloppen wij aan bij de partijen die nu aan zet zijn. Hoe langer de lijst van ondertekenaars, hoe sterker de boodschap: het komende regeerakkoord moet duurzaam zijn.

SDG Nederland is een stichting die burgers en organisaties informeert, activeert en verbindt rond de duurzaamheidsdoelen. We faciliteren een groot netwerk van maatschappelijke organisaties, jongerengroepen, gemeenten, financiële instellingen, onderwijs- en kennisinstellingen en bewonersinitiatieven.

Vragen? Kijk op duurzaamregeerakkoord.nl of mail contact@duurzaamregeerakkoord.nl