Partnerbericht

Economisch zelfstandige vrouwen dankzij nieuwe meubelvakschool in Bolivia

Een match met de Vliegende Meubelmakers
Tijdens het bezoek aan Nederland heeft Yente matchmaker Clara van Zinnicq Bergmann Claudia in contact gebracht met de meubelvakschool in Amsterdam en met de Vliegende Meubelmakers. Vooral dat laatste bleek een schot in de roos! Ruim een jaar hebben Claudia, de Vliegende Meubelmakers en Clara er aan gewerkt om een bezoek van de Vliegende Meubelmakers naar Bolivia mogelijk te maken. Er zijn samenwerkingspartners gezocht in Bolivia en geld ingezameld en vrijwilligers geworven in Nederland.
Resultaat
In de zomer van 2011 was het zo ver: acht vrijwilligers vertrokken voor drie weken naar La Paz om een werkplaats professioneel in te richten, machines te installeren en docenten en vrouwelijke cursisten te trainen in het meubelmakersvak. Ook is er het nodige gereedschap achtergelaten en een startkapitaal voor de aanschaf van hout. De basis voor een curriculum ligt er en in oktober hebben de vijf eerste cursisten een vervolgtraining ontvangen en hebben nieuwe cursisten de basistraining gevolgd.
De Vliegende Meubelmakers zullen het project blijven volgen en verder uitbouwen. Gedacht wordt aan het uitwerken van het curriculum, sponsoring voor de werkplaats voor een jaar zodat Claudia kan investeren in materialen en in de opleiding, en een vervolgmissie in 2012.
Yente vindt het fantastisch dat de Vliegende Meubelmakers zich zo hebben ingezet voor het verder uitbreiden en mogelijk maken van vrouwelijk ondernemerschap en kijkt uit naar verdere samenwerking.