Partnerbericht

Duurzaamheid Werkt heet voortaan Sustainability Works

Sustainability Works, voorheen Duurzaamheid Werkt genaamd, blijft zich inzetten voor het versnellen en opschalen van de transitie naar duurzamere praktijken. Ben jij een ambitieus multitalent? Wil jij via werken aan verbeteringen van het huidige economische systeem naar een  inclusiever, rechtvaardiger, en ecologisch verantwoord model? Meld je dan aan bij ons!

Amsterdam 28 december 2017

Deze week verandert Duurzaamheid Werkt de bedrijfsnaam naar Sustainability Works. Annelies Pijnenburg, eigenaar van het recruitment en consultancybureau voor duurzame koplopers legt uit waarom.

“Duurzame waardeketens, zoals die van voedsel, beperken zich veelal niet tot één land en dus opereren veel van onze klanten wereldwijd. Om deze partijen optimaal van dienst te zijn moeten we internationaal goed zichtbaar zijn, en daar past een internationale naam beter bij.”

Maken alleen grote internationale processen duurzaamheid mogelijk?
“Nee, duurzaamheid is relevant op ieder schaalniveau. Samenwerking tussen grote bedrijven wereldwijd is cruciaal om te komen tot duurzamere praktijken op grote schaal. Lokale initiatieven zijn net zo goed relevant en waardevol, om innovaties te testen en als inspiratiebron voor een duurzamere leefstijl. Het is ook mede te danken aan kleinschalige, dicht-bij-huis initiatieven dat duurzaamheid nu steeds belangrijker wordt voor consumenten.

Wat is er de afgelopen jaren gebeurd in recruitment voor duurzaamheid?
De belangstelling voor duurzame vacatures is enorm toegenomen en dat is pure winst.
Het is heel betekenisvol voor mensen als ze niet alleen thuis maar ook in hun werk duurzame doelen mogen realiseren. Makkelijk is dat overigens niet altijd: duurzamer gaan werken is soms heel eenvoudig maar vaak ook complex, zeker in een zogenaamde multistakeholder setting.

De combinatie van innovatie, complexiteit en maatschappelijke relevantie die veel duurzaamheidsprogramma’s kenmerkt, trekt slimme, capabele en geëngageerde kandidaten aan. Gelukkig maar, want kandidaten moeten zowel analytisch als conceptueel sterk zijn, kunnen ‘in- en uitzoomen’ tussen de verschillende schaalniveaus, flexibel zijn, en nog veel meer, om in deze context succesvol te kunnen zijn. Het belangrijkste echter zijn de persoonlijke drijfveren, de eigen visie op dit proces van verduurzamen plus de moed om er werk van te maken!

Wat betekent de transitie naar duurzaamheid voor organisaties?
Voor Sustainability Works is de transitie naar duurzamere praktijken de bestaansréden, en dat geldt ook voor onze klanten. Die hebben bijvoorbeeld vastgesteld dat er betere spelregels moeten komen om goed te waarborgen dat kwetsbare boeren en landarbeiders ondersteund worden en het milieu gespaard.
In algemene zin kan ik wel zeggen dat het heel verstandig is om de beweging naar duurzamere praktijken mee te wegen bij het samenstellen van teams. Sustainability Works heeft hiervoor zogenaamde ‘transitiecompetenties’ benoemd om in te schatten of een kandidaat duurzaamheidsdoelen zal kunnen bereiken in een dynamisch krachtenveld.

Wat zijn de volgende stappen als het gaat om duurzaamheid?
Het is logisch om de organisaties, meer dan nu gebeurt, zodanig in te richten dat sectortransitie naar duurzamere praktijken mogelijk wordt en versnelt. Voor veel van onze klanten is sectortransitie het primaire proces. Door duurzaamheidscompetenties van mensen aan transitiefases en schaalniveaus te linken krijgen we inzicht in wie geschikt is voor welke rol. Eerlijk gezegd verbaast het mij dat daar niet meer aandacht voor is. Het rendeert!

Bel of mail ons gerust als je nadere informatie wenst:

Annelies Pijnenburg

anneliespijnenburg@sustainabilityworks.eu

+31 (0) 6 46 68 01 91

www.sustainabilityworks.eu