Partnerbericht

Duurzaam online: what about webhosting?

Iedereen heeft recht op een eigen en onafhankelijke plek op het www. Of dit is voor je portfolio, een blog, de presentatie van je bedrijf óf een webshop, de mogelijkheid is er. Maar wat is eigenlijk de milieu-impact van jouw website? Waar moet, of beter gezegd, kún je aan denken bij webhosting?

Een website begint met Nederlandse webhosting, die voor een betrouwbare en veilig plek online zorgt. Met een bijbehorend servicepakket is de informatie over je bedrijf 24/7 online beschikbaar. Dit heeft een milieu-onvriendelijke kant. De servers, infrastructuur en transmissie van alle websites bij elkaar verbruiken namelijk de nodige energie. Nagenoeg elk bedrijf heeft minimaal één website en/ of webshop en zo ook elke ZZP’er. Het aantal ZZP’ers in Nederland groeit hard. Momenteel zijn er in Nederland volgens het CBS [1] totaal ruim een miljoen ZZP’ers en en komt hier respectievelijk een aantal van dertig tot veertig duizend per jaar bij. Dat zijn heel veel nieuwe websites.

Milieulast ligt primair niet bij webhosting
De data van al die websites zoals tekst, code, afbeeldingen en video wordt opgeslagen op servers. Deze zijn ondergebracht in enorme datacentra. En die centra vragen het meeste energiegebruik, vooral voor de koeling. Primair ligt de oorzaak van de milieu-last eigenlijk niet bij de Nederlandse webhosting, maar door het stijgende gebruik van digitale middelen en het internet. Je zult nooit een website zien met de tekst “momenteel offline ter besparing van het milieu”.

Capaciteitsproblemen voor datacentra
De datacenters, bij elkaar in de Dutch Data Center Association (DDA), nemen maatregelen om de gevraagde capaciteit zo goed mogelijk op te vangen. Zij stuurden vorig jaar een brandbrief [2] naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zij zien een probleem ontstaan in onze stroominfrastructuur door de stijgende vraag. “De groei van de Nederlandse economie komt hierdoor onder druk te staan. Daarnaast kan de energietransitie waarin we overschakelen op groene stroom niet beginnen, omdat simpelweg deze energie niet kan worden afgeleverd.”

Naast het DDA lijkt er weinig aandacht voor de explosieve groei van de datasector en daarmee ook niet naar de milieu-last hiervan. Onafhankelijke bureaus zoals het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) of het Planbureau voor Leefomgeving (PLB) houden hierover geen cijfers bij. Ook netbeheerders willen hier “omwille van privacy” geen uitspraken over doen.

Digitaal energieverbruik
De meeste ´digitale energie´ wordt gebruikt voor productie en gebruik van onze apparatuur, zoals telefoon, tablet en computer. Dankzij de data die in deze centra is opgeslagen, kunnen we browsen, mailen en bestanden delen op internet. Ook deze hebben energie nodig. De meeste ruimte wordt tegenwoordig gebruikt voor het streamen, hierbij worden films, series en muziek rechtstreeks vanaf het internet afgespeeld op je computer.

Het 5G netwerk
Een ander energieslurpend onderdeel dat eraan lijkt te komen, is het 5G netwerk. Er zullen bijna vijf keer zoveel zendmasten nodig zijn (wel een kleinere variant). Los van de angst voor serieuze gezondheidsklachten die deze zendmasten zouden veroorzaken, zorgen ze naar schatting voor 150 tot 170% meer stroomverbruik. Ook alle apparaten die 5G ingebouwd hebben, verbruiken straks meer stroom.

Duurzame webhosting
Het geheel van webhosting, datacenters en energieleveranciers is voor de consument onoverzichtelijk. Daardoor is het lastig in te schatten of jouw website duurzaam online is. Ook al zal webhosting altijd energie nodig hebben, bedrijven kunnen wel maatregelen nemen om de ecologische voetsporen zoveel mogelijk te beperken. Het initiatief en grootste invloed ligt bij de overheid en de rest van de (vooral grote en industriële ) bedrijven. Zelfs de grotere aanbieders van webhosting nemen maar een klein deel van de datacentra in beslag. Als de grootverbruikers, maar ook wij als consument, meer beslissingen maken ten goede van het milieu zal dit veel effectiever zijn.

Hoe is webhosting zo groen mogelijk?
Je kunt in zoverre van duurzame webhosting spreken, als er actief maatregelen worden genomen om de impact op het milieu zo klein mogelijk te houden. Zoals op het gebied van:

1. Inkoop van energie en het gebruik van groene stroom
2. Energieverbruik op kantoor zoals het energielabel en gebruik van apparatuur
3. Besparend beleid op print- en drukwerk
4. Compensatie van CO2 uitstoot
5. Vervoer, zoals het rijden in energiezuinige auto’s of fietssubsidie
6. Milieu verbeterende initiatieven

Zelf kun je je eigen website het best zo ‘klein’ mogelijk houden. Des te groter de website, des te meer energie het kost de data te laden en daarmee minder duurzaam. Ga eens goed met de bezem door je data-opslag heen. Verwijder overbodige data zoals pagina´s, producten en foto´s of video’s. Ook verouderde templates, (test)sites, back-ups of plug-ins nemen geheugen in beslag. Zorg er tenslotte voor dat je geplaatste afbeeldingen zo klein mogelijk zijn. Ook hier geldt: alle ‘bytjes’ helpen. Niet alleen goed voor het milieu maar ook voor de snelheid van je website.

[1] https://www.ikwordzzper.nl/zzp-kennisbank/cijfers-en-kengetallen/hoeveel-zzp-ers-zijn-er-in-nederland/

[2] https://www.dutchdatacenters.nl/wp-content/uploads/2018/05/20180417_Brief_Energievoorziening_DDA_f.pd

Dit artikel is tot stand gekomen door GreenAds.