Terwijl er in Parijs wordt vergaderd over mondiale oplossingen voor het klimaat, zijn er ook tal van lokale initiatieven van ondernemers die bijdragen aan een betere wereld. Thijs Struik van Groene Generatie bijvoorbeeld stelt dat onderwijs belangrijk is voor duurzame ontwikkeling en heeft de missie om de integratie van duurzaamheid in het onderwijs te versnellen. In dit artikel legt Thijs uit waarom.

Duurzaamheid is de afkorting voor duurzame ontwikkeling. Beide woorden duurzaam en ontwikkeling zijn evenzo belangrijk. Datzelfde geldt voor de drie begrippen in de term 'People, Planet, Profit. Het gaat om de zoektocht naar de juiste balans. Een zoektocht waarin anders denken, maar vooral anders doen een ontwikkeling inleidt naar een gunstig leefklimaat voor mensen en al het andere leven, hier en daar, nu en dan.

Het is wat we collectief doen dat impact heeft op onze wereld en onze toekomst. Onze gezamenlijke toekomst. Die van jou en mij, die van onze kinderen, maar ook van al het andere leven waarmee we samen een ecosysteem vormen. Een ecosysteem op een kleine bol die ronddraait rond een grote zon in een ontzettend groot universum.

Het is wel duidelijk inmiddels dat de geschiedenis ons niet veel heeft geleerd over het vinden van de balans. Milieuvervuiling, uitputting van natuurlijke bronnen, klimaatverandering, armoede, conflicten, oorlogen zijn alomtegenwoordig.

En dat terwijl alle lesstof en lesmethoden al lang voor handen zijn om te leren van alles dat ons heeft gebracht naar de dag van vandaag. En te leren voor morgen en overmorgen en voor tijden dat we er zelf niet meer zijn.

Leren voor de toekomst

Leren om met elkaar de juiste balans te vinden en te blijven vinden in een complexe en steeds veranderende mensenmaatschappij. Leren dus. Leren om te leren zelfs. Leren samenwerken, leren over ecologie en de dynamiek van de natuurlijke systemen waar we in leven, leren om met diverse culturen samen te werken, leren om verbindingen te leggen met andere generaties. Met generaties die nog moeten komen, maar ook met generaties die al geweest zijn. Leren om verantwoordelijkheid te nemen en leren om op een proportionele manier om te gaan met de bodemschatten van de aarde. Leren om je te verhouden tot techniek, digitalisering en internet. Er valt zo ontzettend veel meer te leren naast rekenen en taal.

Als we als samenleving leren om het juiste te doen, dan kunnen we de balans der dingen, de balans der mensen en culturen, de balans van leven vinden. Ook met 7 miljard mensen en meer. En laten we op z'n minst ernaar streven om die te vinden. Armoede, conflict en oorlog daar heeft toch niemand echt meer zin in?

Duurzaamheid is proportionaliteit, reciprociteit en vat krijgen, zover als dat kan, op onze gezamenlijke toekomst. Door onderwijs leren we als samenleving denken in duurzame oplossingen. En duurzaamheid wordt steeds meer onderdeel van ons dagelijkse leven. Groene stroom, eerlijke handel, duurzame voeding, elektrisch rijden en zelfs banen die helemaal over duurzaamheid gaan. Maar een duurzame samenleving komt pas echt dichterbij als we allemaal duurzaam leren denken en doen. En gelukkig gebeurt er al heel veel met duurzaamheid in het onderwijs.

Mijn organisatie Groene Generatie NL zet zich samen met jongeren, werkgevers, onderwijs en tal van andere organisaties in om duurzaamheid in het onderwijs te krijgen. De inhoud bepaalt het onderwijs zelf. Wij stimuleren het proces. Dat deden we met het sluiten van het verdrag Duurzaamheid in het onderwijs met een meerderheid van de Tweede Kamer. Dat deden we met werkgeversonderzoeken in opdracht van meer dan 26 onderwijsinstellingen. En dat gaan we doen met twee nieuwe activiteiten. Een waarmee we ons direct op het onderwijs richten en eentje waarmee we ons via werkgevers op het onderwijs richten.

Onderwijskeuzegids van de toekomst

Het nieuwe initiatief waarmee we ons direct op het onderwijs richten is de Duurzaam Onderwijs Gids of ook wel de online onderwijskeuzegids van de toekomst. Zoals gezegd gebeurt er al best veel in en rond het onderwijs met duurzaamheid. Zo zijn op het eiland waar is vandaan kom, Goeree Overflakkee, al heel veel basisscholen Ecoschool geworden. Alle groene MBO's hebben er voor gekozen om duurzaamheid tot speerpunt te maken. Er zijn opleidingen waar je leert werken met zonnepanelen of waar je duurzaam ondernemersschap leert. Je hebt zelfs een masteropleiding Duurzame Ontwikkeling.

Door al die onderwijsinformatie te bundelen en aan te bieden kunnen we voor al onze primaire doelgroepen iets betekenen. Voor ouders en studenten een gids die helpt bij het maken van onderwijskeuzes. Voor werkgevers om te zien waar de skills en kennis worden geleerd voor hun duurzame businesscases. En uiteraard voor het onderwijs zelf als podium en als inspiratiebron.

Als studenten laten zien dat ze kiezen voor de opleiding economie, waar ook aandacht wordt besteedt aan bijvoorbeeld circulariteit, dan gaan meer opleidingen zich daarmee bezig houden. Als de ene opleiding het al doet, dient die als inspiratiebron voor de opleiding die ermee wil beginnen. En zo jagen we met de gids een vliegwiel aan om de integratie van duurzaamheid in het onderwijs te versnellen. Voor het onderwijs van peuter tot postdoc en erna. De eerste scholen en opleidingen hebben zich al aangemeld voor opname in de gids.

Draag je steentje bij

Wil jij bijdragen aan dit sympathieke project? Doe dan mee met de crowdfundingcampagne op Oneplanetcrowd. Je kan partner worden van de duurzaam onderwijs gids (o.a. Van de Bron is partner) of een donatie doen. Dit kan al vanaf € 10.

oneplanetcrowd

Oneplanetcrowd

Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer